Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Łożyska kulkowe samonastawne SKF są dostarczane uszczelnione z obu stron i nasmarowane.

Smary plastyczne do łożysk uszczelnionych

Łożyska kulkowe samonastawne wypełnia się jednym z niżej wymienionych smarów plastycznych (tabela 1).

 • ocynkowane łożyska kulkowe samonastawne i łożyska kulkowe samonastawne ze stali nierdzewnej
  → smar GFJ dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym, zaliczony przez NSF do kategorii H1
  Dopuszczenie do użytku przez NSF oznacza, że smar spełnia wymogi ustanowione wytycznymi FDA zawartymi w części 178.3570 tytułu 21 CFR (dozwolony przypadkowy kontakt środka smarnego z żywnością w obrębie i w pobliżu stref przetwarzania żywności).
 • wszystkie pozostałe łożyska kulkowe samonastawne
  → standardowy smar VT307
Trwałość smaru w łożyskach kulkowych samonastawnych
 • jest przedstawiana jako wielkość L10, tzn. czas, po którego upływie 90% łożysk pozostaje niezawodnie nasmarowanych
 • zależy od obciążenia, temperatury pracy oraz wartości ndm (wykres 1)
Wskazana trwałość smaru obowiązuje w przypadku następujących warunków pracy:
 • wał poziomy
 • obciążenia bardzo niskie do średnich (P ≤ 0,05 C)
 • maszyna stacjonarna
 • niskie poziomy drgań
W przypadku innych warunków pracy należy dokonać korekty trwałości smaru odczytanej z wykresu, w następujący sposób:
 • w przypadku wałów pionowych stosować 50% uzyskanej wartości
 • w przypadku wyższych obciążeń (P >0,05 C) → stosować współczynnik redukcyjny podany w tabeli 2
Wartości skorygowanej trwałości smaru są szacunkowe. Drgania mogą szkodliwie wpływać na trwałość smaru. Ilościowe ujęcie tego wpływu nie jest możliwe. Wpływ drgań rośnie wraz ze wzrostem temperatury pracy.
Wymiana smaru

Wymiana smaru w łożyskach kulkowych samonastawnych nie jest wymagana, jeżeli trwałość smaru (→ Trwałość smaru w łożyskach kulkowych samonastawnych) przekracza trwałość nominalną według SKF łożyska .

Wymiana smaru w łożysku poprzez dosmarowywanie umożliwia zwiększenie trwałości eksploatacyjnej łożyska w następujących sytuacjach:

 • Łożyska są narażone na wysoką wilgotność lub silne zanieczyszczenie.
 • Łożyska muszą przenosić obciążenia normalne lub wysokie.
 • Łożyska muszą przez dłuższe okresy pracować z wysokimi prędkościami lub w temperaturach przekraczających +55°C (+130°F).
 • Łożyska są poddawane wysokim drganiom.

Do dosmarowywania łożysk kulkowych samonastawnych mogą być stosowane następujące smary plastyczne:

 • ocynkowane łożyska kulkowe samonastawne i łożyska kulkowe samonastawne ze stali nierdzewnej
  → smar SKF LGFP 2 przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym
 • wszystkie pozostałe łożyska kulkowe samonastawne
  → smar SKF LGWA 2, LGMT 2 lub LGMT 3

Jeżeli konieczna jest wymiana smaru, okresy pracy smaru do wymiany można wyznaczać z zastosowaniem metody opisanej w rozdziale Okresy pracy smaru do wymiany.

Podczas dosmarowywania należy kręcić wałem i wtłaczać smar do łożyska powoli, aż pod uszczelnieniami zacznie wydostawać się świeży smar. Nadmierne ciśnienie wynikające ze zbyt szybkiego wpompowywania smaru może doprowadzić do uszkodzenia uszczelnień. W przypadkach, gdzie maszyny i sprzęt są wykorzystywaneokresowo, SKF zaleca, aby przed końcem okresu pracy, tj. bezpośrednio przed wyłączeniem na czas postoju, dosmarować łożyska.

Cechy konstrukcyjne umożliwiające dosmarowywanie

Konstrukcja łożysk kulkowych samonastawnych SKF ułatwia ich dosmarowywanie. Łożyska te mają standardowo dwa otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym – po jednym z każdej strony – rozmieszczone względem siebie o kąt 120°. Na specjalne zamówienie mogą zostać dostarczone łożyska bez otworów smarowych (z przyrostkiem W w oznaczeniu).

Następujące łożyska nie mają standardowych cech konstrukcyjnych umożliwiających dosmarowywanie:

 • Łożyska kulkowe samonastawne ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi mają w pierścieniu zewnętrznym rowek smarowy z jednym otworem smarowym, znajdujący się po stronie przeciwległej do elementu mocującego.
 • Łożyska kulkowe samonastawne ze standardowym pierścieniem wewnętrznym bez przyrostka B w oznaczeniu oraz łożyska kulkowe samonastawne z uszczelnieniem pięciowargowym są nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie mogą być dosmarowywane. Nie mają one otworów smarowych.
SKF logo