Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Napięcie wstępne za pomocą sprężyn

Dokonując wstępnego napięcia łożysk w małych silnikach elektrycznych i podobnych zastosowaniach, można zredukować hałas generowany podczas pracy. W takim przypadku łożyskowanie składa się z łożyska kulkowego zwykłego jednorzędowego na obu końcach wału. Najprostszą metodą dokonania napięcia wstępnego jest użycie sprężyny lub „pakietu” sprężyn (rys. 1). Sprężyna działa na pierścień zewnętrzny jednego z dwóch łożysk; pierścień ten musi mieć możliwość przesuwania się osiowego. Siła napięcia wstępnego pozostaje praktycznie stała, nawet jeśli w wyniku rozszerzalności cieplnej wystąpi przesunięcie osiowe łożyska. Wymaganą siłę napięcia wstępnego można oszacować na podstawie wzoru:

F = k d

gdzie

F=siła napięcia wstępnego w kN
k=współczynnik, patrz poniżej
d=średnica otworu łożyska w mm
Zależnie od budowy silnika elektrycznego, dla współczynnika k przyjmuje się wartości między 0,005 i 0,01. Jeżeli napięcie wstępne jest stosowane przede wszystkim do ochrony łożyska w stanie bezruchu przed uszkodzeniem w wyniku drgań, wymagane jest większe obciążenie wstępne i współczynnik k = 0,02.
Nacisk sprężyny jest też powszechnie stosowaną metodą napinania wstępnego łożysk kulkowych skośnych, stosowanych w szybkoobrotowych wrzecionach szlifierskich. Ta metoda nie jest jednak przydatna w takich zastosowaniach łożysk, w których wymagana jest duża sztywność, zmienia się kierunek obciążenia lub mogą wystąpić nieokreślone obciążenia udarowe.
SKF logo