Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Bieżnie na wale i w oprawie

Jeżeli nośność łożyska lub złożenia walcowego ma być w pełni wykorzystana, powierzchnie bieżne elementów współpracujących z łożyskami walcowymi z tylko jednym pierścieniem i elementów współpracujących ze złożeniami walcowymi wzdłużnymi, muszą mieć twardość pomiędzy 58 a 64 HRC.
Chropowatość powierzchni powinna wynosić Ra ≤ 0,2 μm lub Rz ≤ 1 μm. W mniej wymagających zastosowaniach dopuszczalna jest mniejsza twardość i większa chropowatość powierzchni.
Odchyłki okrągłości i walcowości nie mogą przekraczać odpowiednio 25 i 50% rzeczywistej tolerancji średnicy bieżni.
Dopuszczalne bicia osiowe bieżni w złożeniach wzdłużnych są takie same, jak dla pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych łożysk wzdłużnych, jak to pokazano w tabeli.
Odpowiednimi materiałami na bieżnie są: stale do hartowania na wskroś, np. 100Cr6 według normy ISO 683-17:1999; stale do nawęglania, np. 20Cr3 lub 17MnCr5 według normy ISO 683-17:1999; oraz stale do hartowania indukcyjnego, które mogą być hartowane miejscowo.
Głębokość hartowania, zalecana dla bieżni elementów współpracujących zależy od wielu czynników, w tym od dynamicznych i statycznych współczynników obciążenia (odpowiednio P/C i P0/C0), jak też od twardości rdzenia, i trudno ją uogólnić. Na przykład w warunkach tylko obciążenia statycznego nieprzekraczającego nośności statycznej i przy twardości rdzenia wynoszącej 350 HV, zalecana głębokość warstwy utwardzonej wynosi około 0,1 razy średnica elementu tocznego. Dla obciążeń dynamicznych dopuszczalna jest mniejsza głębokość utwardzania. Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, należy skontaktować się z działem obsługi technicznej SKF.
SKF logo