Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wybór typów uszczelnień

Uszczelnienia węzłów łożyskowych powinny się charakteryzować minimalnym tarciem i zużyciem przy jednoczesnej maksymalnej ochronie nawet w najtrudniejszych warunkach. Ponieważ osiągi i trwałość eksploatacyjna łożyska mają silny związek ze skutecznością uszczelnienia, głównym czynnikiem projektowym jest wpływ zanieczyszczeń na czas eksploatacji łożyska. Dodatkowe informacje na temat wpływu zanieczyszczeń na parametry pracy łożyska można znaleźć w części Dobór wielkości łożyska.
Przy doborze najbardziej odpowiedniego uszczelnienia dla określonego łożyskowania należy wziąć pod uwagę wiele czynników:
 • rodzaj środka smarnego: olej lub smar plastyczny
 • prędkość obwodową na powierzchni uszczelniania
 • układ wału: poziomy lub pionowy
 • ewentualną niewspółosiowość wału
 • dostępną przestrzeń
 • tarcie na uszczelnieniu i powodowany tym wzrost temperatury
 • wpływy otoczenia
 • koszty.
Wybór prawidłowego uszczelnienia ma bardzo duże znaczenie dla efektywności pracy łożyska. Dlatego też konieczne jest dokładne określenie wymagań względem uszczelnienia i sprecyzowanie warunków zewnętrznych.
Dodatkowe informacje na temat uszczelnień znajdują się w katalogu Uszczelnienia przemysłowe wałów oraz na stronie internetowej SKF Sealing Solutions.
Jeżeli w przypadku danego zastosowania użytkownik ma małe doświadczenie lub nie ma go w ogóle, firma SKF, jeden z największych producentów uszczelnień na świecie, może udzielić pomocy w procesie wyboru lub zaproponować odpowiednie uszczelnienia.
Do łożysk tocznych stosowane są zwykle dwa rodzaje uszczelnień zewnętrznych: bezstykowe i stykowe. Wybierany rodzaj zależy od potrzeb danego zastosowania.

Uszczelnienia bezstykowe

Skuteczność zewnętrznego uszczelnienia bezstykowego zależy zasadniczo od uszczelniającego działania wąskiej szczeliny między częściami obracającymi się i nieruchomymi. Szczelina ta może być ustawiona promieniowo, osiowo lub w kombinacji (rys. 1). Uszczelnienia te mogą być proste, tak jak szczelinowe, lub bardziej skomplikowane, jak labiryntowe. W obu przypadkach, ze względu na brak styku, w uszczelnieniach tych nie występuje tarcie i zużycie. Generalnie nie są one podatne na uszkodzenie przez zanieczyszczenia stałe i są szczególnie przydatne przy wysokich prędkościach i wysokich temperaturach. W celu poprawy skuteczności uszczelnienia do szczelin tworzonych przez labirynt można wtłoczyć smar plastyczny.

Uszczelki stykowe

Skuteczność uszczelnienia stykowego zależy od zdolności uszczelnienia do wywierania minimalnego nacisku na powierzchnię elementu współpracującego za pomocą względnie wąskiej wargi lub powierzchni uszczelniającej. Nacisk ten (rys. 2) może być wytwarzany przez:
 • sprężystość uszczelnienia, będącą efektem własności sprężystych materiału uszczelnienia (a)
 • wcisk konstrukcyjny między uszczelnieniem a powierzchnią uszczelnianą (b)
 • siłę obwodową wywieraną przez sprężynę pierścieniową znajdującą się w uszczelnieniu (c).
Uszczelnienia stykowe są zwykle bardzo niezawodne, szczególnie gdy zużycie jest małe dzięki odpowiedniemu wykończeniu powierzchni elementu współpracującego i smarowaniu powierzchni styku wargi uszczelki/powierzchni uszczelnianej. Tarcie między uszczelnieniem a powierzchnią współpracującą oraz powodowany przez nie wzrost temperatury są niekorzystne, dlatego też uszczelnienia stykowe są przydatne tylko do określonych maksymalnych prędkości obwodowych, zależnych głównie od rodzaju uszczelnienia i chropowatości powierzchni współpracującej. Podatne są też na uszkodzenia mechaniczne, np. w wyniku nieprawidłowego montażu lub uszkodzenia powodowane przez zanieczyszczenia stałe. Aby zapobiec uszkodzeniu przez zanieczyszczenia stałe, przyjęło się stosowanie uszczelnienia bezstykowego przed uszczelnieniem stykowym w celu jego ochrony.
SKF logo