Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy stojące serii SNL do łożysk montowanych na tulei wciąganej, z uszczelnieniami olejowymi

DrukujWyeksportuj jako PDF
  • (wszystko)
    Średnica wału:
    Dokładna wartość :
     ≤ da ≤ 
    da =
Średnica wałuOdpowiednie łożyskoWymiary główne oprawyOznaczenie
 (oznaczenie podstawowe)    
da HH1L 
mm mm 
      
65
1315 K
194
100
345
FSNL 615 TURU
90
2220 K
218
112
380
FSNL 520 TURU
115
22226 K
290
150
445
SNL 526 TURU
75
1217 K
183
95
320
SNL 517 TURU
85
22219 K
212
112
345
SNL 519 TURU
125
C 2228 K
302
150
500
FSNL 528 TURU
90
1320 K
271
140
410
FSNL 620 TURU
110
22224 K
271
140
410
SNL 524 TURU
90
22220 K
218
112
380
SNL 520 TURU
70
C 2316 K
212
112
345
FSNL 616 TURU
140
C 3232 K
344
170
550
FSNL 532 TURU
140
23232 K
344
170
550
SNL 532 TURU
125
22228 K
302
150
500
SNL 528 TURU
75
21317 K
218
112
380
SNL 617 TURU
135
23230 K
323
160
530
SNL 530 TURU
85
22219 K
212
112
345
FSNL 519 TURU
65
C 2315 K
194
100
345
FSNL 615 TURU
85
1219 K
212
112
345
SNL 519 TURU
75
C 2217 K
183
95
320
SNL 517 TURU
90
22320 K
271
140
410
FSNL 620 TURU
100
C 2222 K
242
125
410
SNL 522 TURU
70
2316 K
212
112
345
FSNL 616 TURU
60
1313 K
177
95
315
FSNL 613 TURU
70
1216 K
177
95
315
SNL 516 TURU
85
1219 K
212
112
345
FSNL 519 TURU
115
C 2226 K
290
150
445
FSNL 526 TURU
75
21317 K
218
112
380
FSNL 617 TURU
90
1320 K
271
140
410
SNL 620 TURU
60
21313 K
177
95
315
SNL 613 TURU
70
2316 K
212
112
345
SNL 616 TURU
115
22226 K
290
150
445
FSNL 526 TURU
90
2220 K
218
112
380
SNL 520 TURU
110
1224 K
271
140
410
SNL 524 TURU
60
22313 K
177
95
315
FSNL 613 TURU
90
1220 K
218
112
380
SNL 520 TURU
135
23230 K
323
160
530
FSNL 530 TURU
80
C 2218 K
194
100
345
SNL 518 TURU
65
1315 K
194
100
345
SNL 615 TURU
65
2315 K
194
100
345
SNL 615 TURU
90
C 2320 K
271
140
410
FSNL 620 TURU
70
21316 K
212
112
345
SNL 616 TURU
75
22317 K
218
112
380
FSNL 617 TURU
140
22232 K
344
170
550
SNL 532 TURU
60
2313 K
177
95
315
SNL 613 TURU
100
22222 K
242
125
410
FSNL 522 TURU
100
2222 K
242
125
410
FSNL 522 TURU
75
1317 K
218
112
380
FSNL 617 TURU
75
C 2317 K
218
112
380
FSNL 617 TURU
140
22232 K
344
170
550
FSNL 532 TURU
70
1316 K
212
112
345
FSNL 616 TURU
90
22320 K
271
140
410
SNL 620 TURU
85
C 2319 K
242
125
410
FSNL 619 TURU
60
1313 K
177
95
315
SNL 613 TURU
90
22220 K
218
112
380
FSNL 520 TURU
100
1222 K
242
125
410
SNL 522 TURU
125
23228 K
302
150
500
SNL 528 TURU
75
22217 K
183
95
320
SNL 517 TURU
90
C 2220 K
218
112
380
SNL 520 TURU
85
C 2319 K
242
125
410
SNL 619 TURU
115
23226 K
290
150
445
SNL 526 TURU
135
C 2230 K
323
160
530
FSNL 530 TURU
85
21319 K
242
125
410
SNL 619 TURU
75
2217 K
183
95
320
SNL 517 TURU
100
23222 K
242
125
410
SNL 522 TURU
110
23224 K
271
140
410
SNL 524 TURU
85
2319 K
242
125
410
FSNL 619 TURU
90
21320 K
271
140
410
SNL 620 TURU
60
22313 K
177
95
315
SNL 613 TURU
85
1319 K
242
125
410
SNL 619 TURU
65
21315 K
194
100
345
SNL 615 TURU
65
22315 K
194
100
345
SNL 615 TURU
75
2317 K
218
112
380
FSNL 617 TURU
85
21319 K
242
125
410
FSNL 619 TURU
75
1317 K
218
112
380
SNL 617 TURU
125
C 2228 K
302
150
500
SNL 528 TURU
85
2219 K
212
112
345
SNL 519 TURU
85
2319 K
242
125
410
SNL 619 TURU
90
2320 K
271
140
410
FSNL 620 TURU
110
C 3224 K
271
140
410
SNL 524 TURU
90
C 2320 K
271
140
410
SNL 620 TURU
100
22222 K
242
125
410
SNL 522 TURU
115
C 2226 K
290
150
445
SNL 526 TURU
70
21316 K
212
112
345
FSNL 616 TURU
110
1224 K
271
140
410
FSNL 524 TURU
75
22317 K
218
112
380
SNL 617 TURU
75
C 2317 K
218
112
380
SNL 617 TURU
100
1222 K
242
125
410
FSNL 522 TURU
140
C 3232 K
344
170
550
SNL 532 TURU
90
23220 K
218
112
380
FSNL 520 TURU
85
1319 K
242
125
410
FSNL 619 TURU
65
2315 K
194
100
345
FSNL 615 TURU
70
1316 K
212
112
345
SNL 616 TURU
125
23228 K
302
150
500
FSNL 528 TURU
100
23222 K
242
125
410
FSNL 522 TURU
85
22319 K
242
125
410
SNL 619 TURU
80
2218 K
194
100
345
SNL 518 TURU
115
23226 K
290
150
445
FSNL 526 TURU
100
2222 K
242
125
410
SNL 522 TURU
110
23224 K
271
140
410
FSNL 524 TURU
65
21315 K
194
100
345
FSNL 615 TURU
75
2317 K
218
112
380
SNL 617 TURU
125
22228 K
302
150
500
FSNL 528 TURU
80
22218 K
194
100
345
SNL 518 TURU
60
21313 K
177
95
315
FSNL 613 TURU
90
C 2220 K
218
112
380
FSNL 520 TURU
140
23232 K
344
170
550
FSNL 532 TURU
85
22319 K
242
125
410
FSNL 619 TURU
70
22316 K
212
112
345
FSNL 616 TURU
65
22315 K
194
100
345
FSNL 615 TURU
70
C 2316 K
212
112
345
SNL 616 TURU
70
22216 K
177
95
315
SNL 516 TURU
100
C 2222 K
242
125
410
FSNL 522 TURU
60
2313 K
177
95
315
FSNL 613 TURU
65
C 2315 K
194
100
345
SNL 615 TURU
80
23218 K
194
100
345
SNL 518 TURU
135
22230 K
323
160
530
SNL 530 TURU
110
C 3224 K
271
140
410
FSNL 524 TURU
90
2320 K
271
140
410
SNL 620 TURU
70
22316 K
212
112
345
SNL 616 TURU
135
22230 K
323
160
530
FSNL 530 TURU
70
2216 K
177
95
315
SNL 516 TURU
85
2219 K
212
112
345
FSNL 519 TURU
70
C 2216 K
177
95
315
SNL 516 TURU
80
1218 K
194
100
345
SNL 518 TURU
135
C 2230 K
323
160
530
SNL 530 TURU
90
23220 K
218
112
380
SNL 520 TURU
90
1220 K
218
112
380
FSNL 520 TURU
110
22224 K
271
140
410
FSNL 524 TURU
90
21320 K
271
140
410
FSNL 620 TURU

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Split plummer block housings, SNL and SE 2, 3, 5 and 6 series and Overview, selection and application recommendations.

SKF logo