Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkość robocza

Dopuszczalna prędkość robocza nie jest ograniczana przez oprawę, aczkolwiek wyjątek stanowi użycie uszczelnień takonitowych. Prędkości maksymalne dla uszczelnień takonitowych podano w tabeli 1. Prędkości graniczne dla łożyska znajdziesz w niżej wskazanych informacjach produktowych:
SKF logo