Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe Y SKF z oprawą kompozytową

Obniżenie łącznych kosztów posiadania za sprawą kompozytowych opraw SKF

Zespół łożyskowy Y SKF z oprawą kompozytową – trójwymiarowy model komputerowy
Zespoły łożyskowe Y SKF z oprawą kompozytową należą do szerokiej gamy opłacalnych produktów SKF gotowych do zamontowania. Te lekkie zespoły szczególnie dobrze sprawdzają się w zastosowaniach, w przypadku których do najważniejszych cech należą wysokie obroty, umiarkowane obciążenia, duża niezawodność i minimalne wymagania w zakresie obsługi.

Znakomita oprawa

Oprawa kompozytowa – trójwymiarowy model komputerowy – częściowy przekrój perspektywiczny

Kompozytowe oprawy SKF wykonuje się z materiału poliamidowego (PA6) wzmocnionego włóknem szklanym. Są one lekkie oraz opierają się oddziaływaniu różnorodnych środków chemicznych i rozcieńczonych kwasów.

Najważniejsze cechy oprawy:

 • znakomita odporność na korozję
 • możliwość pracy w wysokich i niskich temperaturach
 • niewielka masa
 • wymiarowa zamienność względem opraw żeliwnych
 • znakomita odporność na promieniowe ultrafioletowe
 • możliwość malowania
 • zdatność do recyklingu
 • dostępne wersje z pokrywą zamykającą

Zespoły niewymagające dosmarowywania

Uszczelnione łożyska Y są fabrycznie napełniane smarem na bazie litu i wapnia na cały okres eksploatacji. Dzięki połączeniu trwałego i odpornego na wymywanie wodą smaru z wysoce skutecznymi, wbudowanymi uszczelnieniami oraz wysoko sprawną konstrukcją odpowiednio dobrane zespoły łożyskowe Y produkcji SKF zapewniają długotrwałą i bezproblemową eksploatację bez konieczności kosztownego i szkodliwego dla środowiska dosmarowywania.

Sposoby uszczelniania, odmiany konstrukcyjne łożysk i materiały

Złożone i gotowe do zamontowania zespoły łożyskowe Y SKF z oprawą kompozytową są dostępne standardowo z różnymi odmianami konstrukcyjnymi łożyska Y i różnymi uszczelnieniami. Przegląd dostępnych zestawień zob. w niżej wymienionych tabelach.

 • tabela 1 dla zespołów z oprawą stojącą
 • tabela 2 dla zespołów z kołnierzem kwadratowym
 • tabela 3 dla zespołów z kołnierzem owalnym

Kompozytowe oprawy SKF umożliwiają zabudowę wszystkich odmian konstrukcyjnych łożysk Y SKF w dopasowanych rozmiarach. Obejmuje to wszystkie metody mocowania na wale, wszystkie materiały (w tym łożyska z ocynkowanymi pierścieniami oraz łożyska ze stali nierdzewnej) i wszystkie sposoby uszczelnienia.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat poszczególnych łożysk Y – w tym dotyczące różnych metod mocowania, sposobów uszczelniania i materiałów – zawiera sekcja poświęcona łożyskom Y (zob. Odmiany konstrukcyjne i warianty oraz tablice produktowe).
Więcej informacji na temat zespołów łożyskowych Y – według kształtu oprawy – zawierają:
SKF logo