Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja łożyskowań

Przemieszczenie osiowe

Łożyska kulkowe samonastawne nie są przeznaczone do kompensowania przemieszczeń osiowych wału względem oprawy. Dlatego odległość między miejscami osadzenia łożysk powinna być mała, tak aby uniknąć występowania nadmiernych obciążeń osiowych wynikających z wydłużenia termicznego wału.

Konstrukcja dla niewielkich przemieszczeń osiowych

Aby kompensować niewielkie przemieszczenia osiowe, łożyska powinny być wsparte na konstrukcji ze sprężystej blachy stalowej (ilustr. 1).

Konstrukcja dla większych przemieszczeń osiowych

W łożyskowaniach, gdzie występują niewielkie prędkości i obciążenia, do kompensowania przemieszczenia osiowego można używać łożysk kulkowych samonastawnych z wkrętami mocującymi. Wał po stronie węzła swobodnego powinien mieć jeden rowek albo dwa rowki oddalone od siebie o 120° – na zmodyfikowane wkręty mocujące:
  • Wkręty bez łba (dociskowe), z gniazdem sześciokątnym, z obrobionym walcowym zakończeniem, zgodne z ISO 4028, ale z gwintem drobnozwojnym, jak podano w tablicy produktowej. Wkręt dociskowy powinien być zabezpieczony za pomocą nakrętki oraz podkładki sprężystej lub koronkowej (ilustr. 2).

Wkręty i rowek (rowki) kompensują zmiany długości wału i zabezpieczają przed występowaniem względnych ruchów obrotowych między wałem a otworem łożyska. Powierzchnie ślizgowe między wałem a pierścieniem wewnętrznym oraz te w rowkach wału należy pokrywać pastą smarowniczą.

Tolerancje wału

Zalecane pasowania dla łożysk kulkowych samonastawnych podano w tabeli 1. Ilustr. 3 przedstawia względne położenie granic najczęściej stosowanych zakresów tolerancji ISO wałów dla łożysk kulkowych samonastawnych, z wyjątkiem tych ze standardowym pierścieniem wewnętrznym. Wartości dla tych klas tolerancji podano w tabeli 2.

Łożyska kulkowe samonastawne na tulei wciąganej lub łożyska kulkowe samonastawne SKF ConCentra

Całkowite bicie promieniowe miejsca osadzenia na wale powinno odpowiadać tolerancji IT5/2 w przypadku klasy ISO h9Ⓔ (tabela 2).

Łożyska kulkowe samonastawne ze standardowym pierścieniem wewnętrznym

Zastosowanie znajdują te same zalecenia, co w przypadku standardowych łożysk kulkowych zwykłych (tabela 1). Wartości dla tych klas tolerancji ISO podano w tabeli 3tabeli 4.
SKF logo