Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkości

Na prędkość, z jaką pracować może łożysko Y lub zespół łożyskowy Y, wpływają przede wszystkim:
W przypadku łożysk Y mocowanych na wale za pomocą wkrętów mocujących (dociskowych) albo mimośrodowego pierścienia mocującego o prędkości dopuszczalnej dla łożyska decyduje jego pasowanie na wale: Im luźniejsze pasowanie, tym mniejsza dopuszczalna prędkość (zob. w tabeli 1).
Prędkość dopuszczalna dla łożysk mocowanych za pomocą mechanizmu SKF ConCentra, na tulei wciąganej albo z pasowaniem ciasnym (dotyczy łożysk serii 17262..-2RS1 i 17263..-2RS1) jest znacznie większa niż w przypadku pozostałych sposobów mocowania na wale. Ponadto w takich układach pasowanie współśrodkowe obniża poziomy drgań i hałasu (zob. w sekcji Prędkość dopuszczalna).
Ze względu na potrzebę dosmarowywania łożysk w zastosowaniach, gdzie występują stosunkowo duże prędkości, SKF zaleca stosowanie łożysk Y umożliwiających dosmarowywanie (zob. w sekcji Smarowanie).

OSTRZEŻENIE

Jeżeli przewiduje się wykorzystanie zespołów łożyskowych Y w zastosowaniu, gdzie istnieją zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, na etapie projektu należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Dotyczy to również zastosowań, w których występują stosunkowo duże prędkości oraz gdzie przestoje maszyn mogą być źródłem poważnych problemów.

SKF logo