Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Obciążenia statyczne składające się z obciążenia promieniowego i osiowego należy przeliczać na równoważne obciążenie statyczne łożyska, definiowane jako takie obciążenie hipotetyczne (promieniowe dla łożysk poprzecznych, osiowe dla łożysk wzdłużnych), które spowodowałoby maksymalne obciążenie elementów tocznych w łożysku identyczne z rzeczywistym obciążeniem oddziałującym na dane łożysko. Równoważne obciążenie statyczne łożyska wyznacza się z następującego równania ogólnego

Equivalent static bearing load

gdzie
P0=równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Fr=rzeczywiste obciążenie promieniowe łożyska (zob. niżej) [kN]
Fa=rzeczywiste obciążenie osiowe łożyska (zob. niżej) [kN]
X0=współczynnik obciążenia promieniowego dla łożyska
Y0=współczynnik obciążenia osiowego dla łożyska
Informacje i dane niezbędne do obliczenia równoważnego obciążenia statycznego łożyska podane są w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym danemu produktowi.
Przy obliczaniu P0 należy w każdym przypadku podstawić do wzoru składowe promieniową i osiową największego występującego obciążenia (ilustr. 1). Jeżeli obciążenie statyczne oddziałuje na łożysko z różnych kierunków, zmienia się wielkość składowych obciążenia. W takim wypadku należy zastosować w obliczeniach składowe obciążenia, które dają największe równoważne obciążenie statyczne P0 .
SKF logo