Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe Y SKF Food Line

Wzbogać swoją ofertę o niewymagające przesmarowywania rozwiązanie na potrzeby najcięższych warunków wilgoci, ścierania i zanieczyszczenia

Zespoły łożyskowe Y SKF Food Line

Cykliczne zmywanie maszyn i związane z tym wymywanie środków smarnych implikuje w przetwórstwie żywności niekończący się dopływ nowych odpadów. Powszechną praktyką jest przesmarowywanie łożysk po każdej operacji czyszczenia maszyn – codziennie, co tydzień lub z inną, uzależnioną od specyfiki produkcji częstotliwością. W procesie tym nadmiar smaru wydostaje się (jest usuwany) przez uszczelnienia łożysk. Kolejnemu cyklowi zmywania urządzeń towarzyszy spłukanie smaru plastycznego, który przedostaje się wtedy do zakładowych ścieków.

Dzięki niezwiązanej z potrzebą przesmarowywania odporności na wielokrotne wymywanie zespoły łożyskowe Y z gamy SKF Food Line eliminują konieczność wymieniania i w dalszej kolejności usuwania smaru plastycznego, a tym samym zdejmują z użytkownika ciężar odpowiedzialności za niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

SKF ma w zanadrzu rozwiązanie – to kompletny asortyment zespołów łożyskowych Y z gamy SKF Food Line.

Zespoły łożyskowe Y SKF Food Line (z oprawą kołnierzową)

Za sprawą innowacyjnej konstrukcji zespoły łożyskowe Y SKF Food Line eliminują wynikające z wymywania problemy takie jak korozja, przedwczesne awarie łożysk i szkodliwość dla środowiska.

Zalety:

 • zwiększenie wydajności przez wyeliminowanie przestojów na wymianę smaru
 • skuteczniejsza ochrona przed wnikaniem ciał obcych – brak skapującego smaru i zanieczyszczeń przy zmywaniu
 • zmniejszenie zużycia smaru i ograniczenie wpływu na środowisko
 • wyeliminowanie niebezpieczeństwa przeoczenia punktu smarowania, zagrażającego następczą awarią łożyska
 • odporność na korozję praktycznie w każdych warunkach zmywania urządzeń
 • skuteczniejsza ochrona przed rozwojem bakterii dzięki litej lub wypełnionej konstrukcji podstawy i gładkiemu wykończeniu powierzchni
 • szeroki zakres wymiarowy, obejmujący rozmiary metryczne i calowe

Szereg odmian konstrukcyjnych zespołów łożyskowych

Zespoły łożyskowe Y SKF Food Line – wersje z oprawą kompozytową i smarem dopuszczonym do użytku w przetwórstwie żywności

Zespoły łożyskowe Y SKF Food Line są dostępne w szeregu wersji zróżnicowanych pod względem konstrukcji elementów. Pozwala to na skonfigurowanie łożyskowania w sposób najodpowiedniejszy do szczególnego zastosowania i otoczenia.

Asortyment nowych zespołów łożyskowych Y SKF Food Line obejmuje:

 • łożyska kulkowe samonastawne odporne na korozję
 • środki smarne dla przemysłu spożywczego
 • wysoce skuteczne uszczelnienia, składające się z wkładki ze stali nierdzewnej oraz gumowego elementu dopuszczonego do użytku przez FDA
 • skuteczne pokrywy zamykające
 • Dwie opcje materiału oprawy
  • wytrzymała, lekka i odporna chemicznie wersja kompozytowa z otworami pod śruby mocujące wzmocnionymi stalą nierdzewną – ze wzmocnieniami otworów w postaci dopasowanego stalowego zwoju1) albo w masywnej odmianie konstrukcyjnej2)
  • odlew ze stali nierdzewnej na potrzeby zastosowań w trudnych warunkach

1) Dotyczy opraw stojących SYWK .. Y, mocowanych czterema śrubami opraw kołnierzowych FYWK .. Y oraz mocowanych dwiema śrubami opraw kołnierzowych FYTWK .. Y
2) Dotyczy opraw SYWK .. L, FYWK .. L, FYTWK .. L, SYFWK .. L, FYAWK .. L oraz TUWK .. L

Węzeł uszczelniający i wysokiej jakości smar plastyczny dopuszczony do kontaktu z żywnością

Wysoce skuteczne przeciwdziałanie wnikaniu zanieczyszczeń i zatrzymywanie środka smarnego

Każdy z zespołów łożyskowych Y z gamy SKF Food Line wyposażony jest w opracowane przez SKF uszczelnienia wielostopniowe (identyfikowane przyrostkiem -2RF w oznaczeniu, zob. Sposoby uszczelniania), które z największą skutecznością zapobiegają przedostawaniu się do wnęki łożyska wody, środków czyszczących i innych zanieczyszczeń, zatrzymując przy tym wewnątrz środek smarny.

Zabezpieczenie wielostopniową barierą dla dużej trwałości eksploatacyjnej łożysk

Wielostopniowy węzeł uszczelniający SKF to sprawdzone rozwiązanie kwestii ochrony przed wymywaniem. Stanowi on połączenie warg uszczelniających promieniowej i osiowej, z których każda jest dodatkowo zabezpieczona wąskim uszczelnieniem szczelinowym.

Materiały uszczelnień dopuszczone do kontaktu z żywnością

 • Zarówno promieniowe, jak i osiowe wargi uszczelniające wykonuje się z mieszanki gumowej dopuszczonej do użytku w przemyśle spożywczym przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA).
 • Przestrzeń między wargami uszczelniającymi promieniową i osiową a tarczą odrzutnikową jest wypełniona smarem plastycznym SKF dopuszczonym przez NSF do kontaktu z żywnością.

Wysokiej jakości smar plastyczny o potwierdzonej przez NSF przynależności do klasy H1

Każdy zespół łożyskowy Y z gamy SKF Food Line jest fabrycznie nasmarowany środkiem klasy spożywczej SKF GFJ.

Ten wysokiej jakości smar plastyczny został zaliczony przez NSF do kategorii H1 (dopuszczony do przypadkowego kontaktu z żywnością w obrębie i w pobliżu stref przetwarzania żywności). Rejestracja NSF potwierdza, że środek smarny spełnia wymagania wytycznych FDA zawarte w części 178 tytułu 21 CFR.

Zwiększona trwałość eksploatacyjna łożysk

Smar plastyczny klasy spożywczej SKF GFJ to wysoce skuteczny środek smarny do łożysk o przyczyniających się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej cechach takich jak:

 • znakomita ochrona przed korozją
 • duża odporność na starzenie

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat łożysk Y ze stali nierdzewnej oraz łożysk z ocynkowanymi pierścieniami zawierają poświęcone im części sekcji Łożyska kulkowe samonastawne z wkrętami mocującymi (zob. także w tablicy produktowej).
SKF logo