Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Zespoły łożyskowe Y i łożyska Y nie różnią się pod względem wypełnienia smarem plastycznym i trwałości smaru.

Wypełnienie smarem

Każde łożysko Y jest wypełnione jednym z niżej wymienionych smarów plastycznych.

 • ocynkowane łożyska Y i łożyska Y ze stali nierdzewnej
  → smar GFJ przeznaczony do użytku w przetwórstwie żywności
  Smar ten spełnia wymagania wchodzące w skład wytycznych przepisów FDA (US Food and Drug Administration – Agencja Żywności i Leków USA) 21 CFR 178.3570. Został on zaaprobowany przez USDA (United States Department of Agriculture – Ministerstwo Rolnictwa USA) z kategorią zastosowań H1 (sporadyczny kontakt z żywnością).
 • wszystkie pozostałe łożyska Y
  → standardowy smar VT307

Parametry techniczne poszczególnych smarów są podane w tabeli 1.

Trwałość smaru w łożyskach Y

Trwałość smaru w łożyskach Y należy wyznaczać według procedury opisanej w niniejszej sekcji. Trwałość smaru w łożyskach Y jest przedstawiana jako trwałość L10, tzn. czas, po którego upływie 90% łożysk pozostaje niezawodnie nasmarowanych. Wymaganą częstotliwość wymiany smaru należy wyznaczać z zastosowaniem metody ustalania okresów wymiany smaru opisanej w sekcji Szacowanie okresu pracy smaru plastycznego do wymiany. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Wymiana smaru.

Trwałość smaru w łożyskach Y jest uzależniona od temperatury pracy i współczynnika prędkości. Trwałość tę można odczytać z wykresu 1.

Wyznaczona trwałość smaru obowiązuje w następujących warunkach eksploatacji:

 • wał poziomy
 • obciążenia bardzo małe do umiarkowanych (P ≤ 0,05 C)
 • maszyna stacjonarna
 • niskie poziomy drgań

W przypadku innych warunków pracy należy dokonać korekty trwałości smaru odczytanej z wykresu:

 • w przypadku wałów pionowych stosować 50% wartości z wykresu
 • w przypadku większych obciążeń (P >0,05 C) stosować współczynnik redukcyjny podany w tabeli 2

Wartości skorygowanej trwałości smaru są szacunkowe. Drgania mogą szkodliwie wpływać na trwałość smaru. Ilościowe ujęcie tego wpływu nie jest możliwe. Wpływ drgań rośnie wraz ze wzrostem temperatury pracy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zob. Smarowanie albo skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

SKF logo