Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymiana smaru

Wymiana smaru w łożyskach Y nie jest wymagana, jeżeli trwałość smaru (→ Trwałość smaru w łożyskach Y) przekracza podaną przez SKF trwałość znamionową łożyska (→ Wybór rozmiaru łożyska).

Wymiana smaru w łożysku Y poprzez dosmarowywanie umożliwia zwiększenie trwałości eksploatacyjnej zespołu łożyskowego w następujących sytuacjach:

 • łożyska są narażone na wysoką wilgotność lub silne zanieczyszczenie;
 • łożyska muszą przenosić obciążenia normalne lub duże;
 • łożyska muszą przez dłuższe okresy pracować z dużymi prędkościami lub w temperaturach przekraczających 55 °C (130 °F);
 • łożyska są poddawane silnym drganiom.

Do dosmarowywania zespołów łożyskowych Y używać można niżej wymienionych smarów plastycznych.

 • zespoły łożyskowe Y z łożyskiem ocynkowanym lub wykonanym ze stali nierdzewnej
  → smar SKF LGFP 2 przeznaczony do użytku w przetwórstwie żywności
 • wszystkie pozostałe zespoły łożyskowe Y
  → smar SKF LGWA 2, LGMT 2 lub LGMT 3

Jeżeli konieczna jest wymiana smaru, okresy do wymiany smaru można wyznaczać z zastosowaniem metody opisanej w sekcji Okresy do wymiany smaru.

Podczas dosmarowywania należy kręcić wałem i wtłaczać smar do łożyska powoli, aż przez uszczelnienia zacznie wydostawać się świeży smar. Nadmierne ciśnienie wynikające ze zbyt szybkiego wpompowywania smaru może doprowadzić do uszkodzenia uszczelnień. W przypadku sprzętu i maszyn wykorzystywanych okresowo SKF zaleca dosmarowywanie łożysk przed końcem okresu roboczego, tzn. tuż przed wyłączeniem z eksploatacji na czas przestoju.

Cechy konstrukcyjne umożliwiające dosmarowywanie

Oprawy

Zespoły łożyskowe Y z tłoczoną oprawą stalową nie są wyposażone w smarowniczkę, w związku z czym nie jest możliwe ich dosmarowywanie.

Poniżej opisano elementy smarownicze opraw pozostałych typów.

 • Żeliwo
  • Smarowniczka z gwintem 1/4-28 SAE-LT. Wyjątkiem są pod tym względem oprawy do łożysk o calowej średnicy otworu większej niż 1 in i z przyrostkiem U w oznaczeniu, wyposażone w smarowniczkę z gwintem 1/8-27 NPT.
  • Otwór pod smarowniczkę ma gwint 1/4-28 UNF, który można przekształcić w G 1/4 za pomocą łącznika LAPN 1/4 UNF. Wyjątkiem są pod tym względem oprawy do łożysk o calowej średnicy otworu większej niż 1 in i z przyrostkiem U w oznaczeniu, mające otwór z gwintem 1/8-27 NPT.
  • W przypadku zespołów z oprawą żeliwną obejmujących pozbawione elementów smarowniczych łożysko z uszczelnieniem pięciowargowym element smarowniczy oprawy jest zaślepiony (przyrostek W w oznaczeniu).
 • Materiał kompozytowy
  • Element smarowniczy na szczególne życzenie (przyrostek N w oznaczeniu).
 • Materiał kompozytowy właściwy gamie SKF Food Line
  • Element smarowniczy na szczególne życzenie (połączenie w oznaczeniu przyrostków N i VZ1A2).
 • Oprawy ze stali nierdzewnej
  • Zaślepiony otwór pod smarowniczkę (z gwintem 1/4-28 UNF).

Łożyska

Konstrukcja łożysk Y SKF ułatwia ich dosmarowywanie. Łożyska te mają standardowo dwa otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym – po jednym z każdej strony – oddalone od siebie o kąt 120°.

Na szczególne życzenie dostarczamy łożyska bez otworów smarowych (z przyrostkiem W w oznaczeniu).

Następujące łożyska nie mają standardowych cech konstrukcyjnych umożliwiających dosmarowywanie:
 • łożyska Y ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi mają w pierścieniu zewnętrznym rowek smarowy z jednym otworem smarowym, znajdujący się po stronie przeciwległej do elementu mocującego; łożyska ze stali nierdzewnej z przyrostkiem GR w oznaczeniu mają te elementy po boku elementu mocującego;
 • łożyska Y ze standardowym pierścieniem wewnętrznym oraz łożyska Y z uszczelnieniem pięciowargowym są nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie mogą być dosmarowywane – są pozbawione otworów smarowych.
SKF logo