Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż i demontaż

Łożyska kulkowe samonastawne i zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi samonastawnymi to niezawodne elementy maszyn, które pozwalają na uzyskiwanie dużej trwałości eksploatacyjnej, o ile tylko są prawidłowo zamontowane i obsługiwane. Prawidłowy montaż wymaga doświadczenia, precyzji, czystości w środowisku pracy oraz użycia odpowiednich metod i narzędzi.

Nieprzestrzeganie stosownych instrukcji dotyczących montażu w ścisły sposób może doprowadzić do przedwczesnej awarii łożyska lub jego nieprawidłowego działania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Metoda montażu zespołu łożyska kulkowego zależy od:
  • ogólnej budowy maszyny
  • budowy oprawy łożyska kulkowego samonastawnego
  • sposobu zamocowania zespołu na wale
Łożyska kulkowe samonastawne, oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych i zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi samonastawnymi należy pozostawiać w ich oryginalnych opakowaniach do czasu montażu, tak aby nie były narażone na zanieczyszczenia.
Przystępując do montażu zespołu łożyska kulkowego dopilnuj, żeby wał i powierzchnie podparcia lub szyny maszyny były czyste i pozbawione zadziorów. Dopilnuj także, by miejsce osadzenia na wale spełniało wymagania obowiązującej klasy tolerancji (zob. w tabeli 1) oraz żeby powierzchnie podparcia były pod względem płaskości zgodne z wymaganiami dla klasy tolerancji IT7, a ich chropowatość Ra nie przekraczała 12,5 µm, albo żeby wymiary szyn maszyny umożliwiały wprowadzenie ich w rowki prowadzące oprawy.

Narzędzia

Do montażu i demontażu zespołów łożyska kulkowego potrzebne są następujące narzędzia:
  • klucz do wkrętów sześciokątnych albo klucz dynamometryczny – do dokręcania wkrętów mocujących (dociskowych) w pierścieniu wewnętrznym albo mimośrodowym pierścieniu mocującym zgodnie z tablicami produktowymi
  • klucz hakowy z trzpieniem – do dokręcania i luzowania mimośrodowego pierścienia mocującego
  • klucz hakowy – do dokręcania nakrętek łożyskowych tulei wciąganych zgodnie z tablicą produktową
  • klucz dynamometryczny albo klucz do wkrętów sześciokątnych – do dokręcania śrub mocujących, wkrętów i nakrętek

Wkręty mocujące (dociskowe) lub nakrętki łożyskowe tulei wciąganych należy dokręcać odpowiednio do momentów lub kątów dokręcenia podanych w tablicach produktowych. Wartości kąta dokręcenia podane dla łożysk montowanych na tulei wciąganej należy traktować jako poglądowe, ponieważ trudno jest dokładnie określić położenie początkowe.

Klucze hakowe stanowią część szerokiego asortymentu wysokiej jakości produktów SKF do montażu i utrzymania ruchu. Informacje na temat produktów SKF wspomagających utrzymanie ruchu zawiera rozdział Produkty wspomagające utrzymanie ruchu.

Więcej informacji na temat montażu i demontażu łożysk kulkowych samonastawnych oraz składania zespołów łożyskowych z łożyskami kulkowymi samonastawnymi zob. w dokumencie Podręcznik utrzymania ruchu łożysk SKF.

Mocowanie zespołów łożyska kulkowego do powierzchni podparcia

Ograniczenie drgań i umożliwienie rozpraszania ciepła z zespołu wymaga solidnego przymocowania oprawy do powierzchni podparcia. SKF zaleca mocowanie zespołów łożyska kulkowego do powierzchni podparcia za pomocą śrub lub śrub dwustronnych klasy 8.8 zgodnie z normą ISO 7089:2000 lub 7090:2000 wraz z podkładkami oraz podkładkami sprężystymi. Odpowiednie są do tego celu śruby z łbem sześciokątnym zgodne z normą ISO 4014:2011. Zamiast nich, używać można także śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym zgodnych z normą ISO 4762:2004 (rys. 1).

Odpowiednie rozmiary elementów złącznych są podane w tablicach produktowych.

SKF logo