Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Montaż i demontaż

Łożyska Y i zespoły łożyskowe Y to niezawodne elementy maszyn, które pozwalają na uzyskiwanie dużej trwałości eksploatacyjnej, o ile są prawidłowo zamontowane i obsługiwane. Prawidłowy montaż wymaga doświadczenia, precyzji, czystości w środowisku pracy oraz użycia odpowiednich metod i narzędzi.

Nieprzestrzeganie stosownych instrukcji dotyczących montażu w ścisły sposób może doprowadzić do przedwczesnej awarii łożyska lub jego nieprawidłowego działania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Metoda montażu zespołu łożyskowego Y zależy od:
  • ogólnej budowy maszyny,
  • budowy oprawy łożyska Y,
  • sposobu zamocowania zespołu na wale.
Łożyska Y, oprawy do łożysk Y i zespoły łożyskowe Y należy pozostawiać w ich oryginalnych opakowaniach do czasu montażu, tak aby nie były narażone na zanieczyszczenia.
Przystępując do montażu zespołu łożyskowego Y dopilnuj, żeby wał i powierzchnie podparcia lub szyny maszyny były czyste i pozbawione zadziorów. Dopilnuj także, by miejsce osadzenia na wale spełniało wymagania obowiązującej klasy tolerancji (zob. w tabeli 1) oraz żeby powierzchnie podparcia były pod względem płaskości zgodne z wymaganiami dla klasy tolerancji IT7, a ich chropowatość Ra nie przekraczała 12,5 µm, albo żeby wymiary szyn maszyny umożliwiały wprowadzenie ich w rowki prowadzące oprawy.

Narzędzia

Do montażu i demontażu zespołów łożyskowych Y potrzebne są następujące narzędzia:
  • klucz do wkrętów sześciokątnych albo klucz dynamometryczny – do dokręcania wkrętów mocujących (dociskowych) w pierścieniu wewnętrznym albo mimośrodowym pierścieniu mocującym zgodnie z tablicami produktowymi;
  • klucz hakowy z trzpieniem – do dokręcania i luzowania mimośrodowego pierścienia mocującego;
  • zestaw montażowy SKF (oznaczenie 626830) do mechanizmu SKF ConCentra;
  • klucz hakowy do dokręcania nakrętek łożyskowych tulei wciąganych zgodnie z tablicą produktową;
  • klucz dynamometryczny albo klucz do wkrętów sześciokątnych – do dokręcania śrub mocujących, wkrętów i nakrętek.

Wkręty mocujące (dociskowe) lub nakrętki łożyskowe tulei wciąganych należy dokręcać odpowiednio do momentów lub kątów dokręcenia podanych w tablicach produktowych. Wartości kąta dokręcenia podane dla łożysk montowanych na tulei wciąganej należy traktować jako poglądowe, ponieważ trudno jest dokładnie określić położenie początkowe.

Klucze hakowe stanowią część szerokiego asortymentu wysokiej jakości produktów SKF do montażu i utrzymania ruchu. Informacje na temat produktów SKF wspomagających utrzymanie ruchu zawiera sekcja Produkty wspomagające utrzymanie ruchu.

Więcej informacji na temat montażu i demontażu łożysk Y oraz składania zespołów łożyskowych Y zawiera Podręcznik utrzymania ruchu łożysk SKF.

Mocowanie zespołów łożyskowych Y do powierzchni podparcia

Ograniczenie drgań i umożliwienie rozpraszania ciepła z zespołu wymaga solidnego przymocowania oprawy do powierzchni podparcia. SKF zaleca mocowanie zespołów łożyskowych Y do powierzchni podparcia za pomocą śrub lub śrub dwustronnych klasy 8.8 zgodnie z normą ISO 7089:2000 lub 7090:2000 wraz z podkładkami oraz podkładkami sprężystymi. Odpowiednie są do tego celu śruby z łbem sześciokątnym zgodne z normą ISO 4014:2011. Zamiast nich używać można także śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym zgodnych z normą ISO 4762:2004 (rys. 1).

Odpowiednie rozmiary elementów złącznych są podane w tablicach produktowych.

SKF logo