Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe Y z tłoczoną stalową oprawą kołnierzową

Łożyska Y z wkrętami mocującymi (dociskowymi)
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
 3. Umieść jedną połówkę oprawy w przeznaczonym na nią miejscu na ściance maszyny z gwintowanymi elementami złącznymi (rys. 1).
 4. Wprowadź łożysko Y na wał i do połówki oprawy z elementami mocującymi skierowanymi na zewnątrz.
 5. Umieść drugą połówkę oprawy w przeznaczonym na nią miejscu ponad łożyskiem Y (rys. 2).
 6. Wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, ale jeszcze ich nie dokręcaj.
 7. Zamontuj drugi zespół łożyskowy Y z oprawą kołnierzową na drugim końcu wału, wykonując kroki 36.
 8. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki unieruchamiające zespoły z oprawą kołnierzową.
 9. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
 10. Dokręć wkręty mocujące (dociskowe) w pierścieniu wewnętrznym obu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicach produktowych.
Łożyska Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
 3. Umieść jedną połówkę oprawy w przeznaczonym na nią miejscu na ściance maszyny z gwintowanymi elementami złącznymi (rys. 3).
 4. Wprowadź łożysko Y bez mimośrodowego pierścienia mocującego na wał i do oprawy z elementami mocującymi skierowanymi na zewnątrz.
 5. Umieść drugą połówkę oprawy w przeznaczonym na nią miejscu ponad łożyskiem Y (rys. 4).
 6. Wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, ale jeszcze ich nie dokręcaj.
 7. Zamontuj drugi zespół łożyskowy Y z oprawą kołnierzową na drugim końcu wału, wykonując kroki 36.
 8. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki unieruchamiające zespoły z oprawą kołnierzową.
 9. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
 10. Umieść mimośrodowe pierścienie mocujące na przedłużeniach pierścieni wewnętrznych obu zespołów łożyskowych Y i dociśnij je suwliwie zgodnie z przeważającym kierunkiem obrotów.
 11. Dokręć pierścienie mocujące do ich końcowych pozycji, posługując się kluczem hakowym z trzpieniem umieszczanym w otworze na obwodzie pierścienia.
 12. Dokręć wkręt mocujący (dociskowy) w mimośrodowych pierścieniach mocujących obu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicach produktowych.
SKF logo