Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne łożysk Y

Asortyment zespołów łożyskowych Y SKF z oprawą stojącą obejmuje liczne serie i odmiany konstrukcyjne łożysk Y, zróżnicowane przede wszystkim pod względem sposobu mocowania łożyska na wale i sposobu uszczelniania.

Szczegółowe informacje na temat asortymentu łożysk Y – w tym dotyczące poszczególnych metod mocowania, sposobów uszczelniania i materiałów – zawiera sekcja poświęcona łożyskom Y (zob. Odmiany konstrukcyjne i warianty oraz tablice produktowe).

Sposoby mocowania na wale

Poniżej wymieniono znajdujące zastosowanie sposoby mocowania zespołów łożyskowych Y z oprawą stojącą.

Sposoby uszczelniania

Łożyska Y wchodzące w skład zespołów łożyskowych Y z oprawą stojącą ze standardowego asortymentu mogą być wyposażone w:
Na szczególne życzenie łożyska Y mogą być dostarczane z blaszkami ochronnymi z obu stron (ilustr. 9).
SKF logo