Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Łożyska Y

Informacje na temat zalecanych obciążeń:

Oprawy

Oprawy stojące z żeliwa, z kompozytu, z kompozytu właściwego gamie SKF Food Line oraz ze stali nierdzewnej wytrzymują przynajmniej takie same obciążenia dynamiczne i statyczne jak zabudowywane w nich łożyska Y. Tego rodzaju zespołów łożyskowych Y można używać także w zastosowaniach, gdzie występują obciążenia udarowe lub zmienne obciążenia osiowe.
Tłoczone oprawy stalowe cechują się nośnością mniejszą niż zabudowywane w nich łożyska Y. Obciążenia promieniowe dopuszczalne dla opraw podano w tablicach produktowych Oprawy stojące do łożysk YZespoły łożyskowe Y z oprawą stojącą. Siła osiowa nie powinna przekraczać 20% dopuszczalnego obciążenia promieniowego.

Jeżeli kąt oddziaływania obciążeń na oprawę mieści się w przedziale od 55 do 120° (ilustr. 1), należy zachować szczególną ostrożność. W takim wypadku należy zastosować ograniczniki w kierunku oddziaływania obciążenia albo – w przypadku opraw żeliwnych – przytwierdzić oprawę kołkami ustalającymi do powierzchni podparcia.

Rozmieszczenie i wielkość otworów pod kołki mocujące dla opraw stojących serii SY(J), SYH i SYM wyszczególniono w tablicach produktowych Oprawy stojące do łożysk YZespoły łożyskowe Y z oprawą stojącą.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli przewiduje się wykorzystanie zespołów łożyskowych Y w zastosowaniu, gdzie istnieją zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, na etapie projektu należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo