Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyska kulkowego z oprawą stojącą odlaną, kompozytową, kompozytową właściwą gamie SKF Food Line oraz ze stali nierdzewnej

Łożyska kulkowe samonastawne z wkrętami mocującymi
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyska kulkowego.
 3. Dopilnuj, żeby podstawa oprawy i współpracujące powierzchnie były czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń i zadziorów. Jeżeli konieczne jest wyregulowanie oprawy, na przykład za pomocą podkładek, rozmieść owe elementy na całej długości i szerokości podstawy.
 4. Wsuń zespół łożyska kulkowego z oprawą stojącą na wał, z elementem mocującym skierowanym na zewnątrz.
 5. Ustaw zespół łożyska kulkowego w odpowiednim miejscu na powierzchni podparcia. Wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, ale jeszcze ich nie dokręcaj.
 6. Zamontuj drugi zespół łożyska kulkowego z oprawą stojącą na drugim końcu wału, wykonując kroki 4 oraz 5.
 7. Posługując się wałem, starannie wyrównaj zespoły łożyskowe łożyska kulkowego względem siebie. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki w podstawie oprawy.
 8. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
 9. Dokręć wkręty mocujące (dociskowe) w pierścieniu wewnętrznym obydwu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicy produktowej.
 10. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w rozdziale Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.
Łożyska kulkowe samonastawne z mimośrodowym pierścieniem mocującym
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyska kulkowego.
 3. Dopilnuj, żeby podstawa oprawy i współpracujące powierzchnie były czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń i zadziorów. Jeżeli konieczne jest wyregulowanie oprawy, na przykład za pomocą podkładek, rozmieść owe elementy na całej długości i szerokości podstawy.
 4. Wsuń zespół łożyska kulkowego z oprawą stojącą bez mimośrodowego pierścienia mocującego na wał, z elementem mocującym skierowanym na zewnątrz.
 5. Ustaw zespół łożyska kulkowego w odpowiednim miejscu na powierzchni podparcia. Wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, ale jeszcze ich nie dokręcaj.
 6. Zamontuj drugi zespół łożyska kulkowego z oprawą stojącą na drugim końcu wału, wykonując kroki 4 oraz 5.
 7. Posługując się wałem, starannie wyrównaj zespoły łożyskowe łożyska kulkowego względem siebie. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki w podstawie oprawy.
 8. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
 9. Umieść mimośrodowe pierścienie mocujące na przedłużeniach pierścieni wewnętrznych obydwu zespołów łożyska kulkowego i dociśnij je suwliwie zgodnie z przeważającym kierunkiem obrotów.
 10. Dokręć pierścienie mocujące obydwu zespołów do ich końcowych pozycji, posługując się kluczem hakowym z trzpieniem umieszczanym w otworze na obwodzie pierścienia.
 11. Dokręć wkręt mocujący (dociskowy) w mimośrodowych pierścieniach mocujących obydwu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicy produktowej.
 12. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w rozdziale Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.
Łożyska kulkowe samonastawne SKF ConCentra

Montaż

 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką. Sprawdź średnicę wału; zalecaną tolerancję wału – klasy h9/IT5 albo wyższej – zob. w tabeli 1.
 2. Pokryj wał cienką warstwą rzadkiego oleju.
 3. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyska kulkowego.
 4. Dopilnuj, żeby podstawa oprawy i współpracujące powierzchnie były czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń i zadziorów. Jeżeli konieczne jest wyregulowanie oprawy, na przykład za pomocą podkładek, rozmieść owe elementy na całej długości i szerokości podstawy.
 5. Wsuń zespół łożyska kulkowego z oprawą stojącą na wał, z elementem mocującym skierowanym na zewnątrz.
 6. Ustaw zespół łożyska kulkowego w odpowiednim miejscu na powierzchni podparcia. Załóż nakrętki lub śruby mocujące i solidnie je dokręć.
 7. Przekręć pierścień montażowy względem tulei w taki sposób, aby jeden wkręt mocujący (dociskowy) znalazł się dokładnie przeciwlegle do szczeliny w tulei wciąganej.
 8. Dokręć wkręty mocujące (dociskowe) o pół obrotu. Następnie dokręć wkręty na tyle, aby niemożliwe było ich ręcznie odkręcenie.
 9. Naprzemiennie dokręcaj wkręty o ćwierć obrotu, postępując zgodnie ze schematem montażu, aż do uzyskania momentu dokręcenia podanego w tablicy produktowej.
 10. Zamontuj drugi zespół łożyska kulkowego z oprawą stojącą na drugim końcu wału, wykonując kroki od 4 do 10.
 11. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w rozdziale Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.

Do dokręcania wkrętów mocujących (dociskowych) nie wolno używać żadnych narzędzi pomocniczych, takich jak młotki czy rurki.

Demontaż

 1. Konieczne może być oczyszczenie przedłużeń wału papierem ściernym, w celu usunięcia rdzy lub wyeliminowania defektów powierzchni.
 2. Zluzuj wkręty mocujące (dociskowe) w pierścieniu montażowym pierwszego zespołu.
 3. Zluzuj śruby mocujące w drugim zespole.
 4. Następnie delikatnie uderzaj w brzeg tulei po stronie pierścienia montażowego albo w powierzchnię czołową pierścienia wewnętrznego po przeciwległej stronie, tak aby zluzować zacisk (rys. 2).
 5. Wykręć śruby mocujące z pierwszego zespołu.
 6. Zdejmij pierwszy zespół z wału.
 7. Z powrotem dokręć śruby mocujące drugiego zespołu.
 8. Zdemontuj drugi zespół łożyska kulkowego z oprawą stojącą z drugiego końca wału, wykonując kroki od 4 do 6.

PRZESTROGA:

Nie przystępuj do dokręcania wkrętów mocujących (dociskowych), dopóki łożysko nie znajdzie się we właściwym miejscu na wale. Przedwczesne dokręcenie wkrętów grozi odkształceniem tulei schodkowej. Nie wolno podejmować prób odłączenia tulei i pierścienia montażowego od łożyska przed przystąpieniem do montażu łożyska na wale.

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu SKF zaleca zdjęcie z łożyska wszelkiego ciężaru, co ma na celu zapobieżenie wystąpieniu względnego przemieszczenia osiowego pomiędzy łożyskiem, tuleją i wałem.

Łożyska kulkowe samonastawne montowane na tulei wciąganej
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyska kulkowego.
 3. Wyznacz położenie tulei wciąganej na wale (rys. 3).
 4. Zdejmij z tulei wciąganej nakrętkę łożyskową i podkładkę zabezpieczającą.
 5. Usuń środek zabezpieczający z otworu i zewnętrznej powierzchni tulei.
 6. Nieznacznie rozszerz tuleję wciąganą, umieszczając wkrętak w rozcięciu tulei, i wsuń tuleję wciąganą na właściwego miejsce na wale.
 7. Wsuń zespół łożyska kulkowego z oprawą stojącą na tuleję wciąganą większym końcem stożkowego otworu, nie wpychając go przy tym siłą.
 8. Załóż podkładkę zabezpieczającą i wkręć nakrętkę łożyskową na tuleję wciąganą, tak aby unieruchomić zespół łożyska kulkowego na tulei.
 9. Dokręć nakrętkę łożyskową do zalecanego kąta, posługując się kluczem hakowym (rys. 4); klucz i kąt wyszczególniono w tablicy produktowej. Pilnuj, żeby w trakcie dokręcania nakrętki tuleja nie kręciła się na wale.
 10. Zabezpiecz nakrętkę: zagnij w dół wypust podkładki zabezpieczającej i umieść go w jednej ze szczelin na obwodzie nakrętki.
 11. Zamontuj drugi zespół łożyska kulkowego z oprawą stojącą na drugim końcu wału, wykonując kroki od 3 do 10.
 12. Ustaw zespoły łożyska kulkowego w odpowiednim miejscu na powierzchni podparcia. Wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, ale jeszcze ich nie dokręcaj.
 13. Starannie wyrównaj położenie zespołów łożyska kulkowego, wykorzystując do tego celu wał, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki w podstawie oprawy.
 14. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w rozdziale Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.

PRZESTROGA:

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu SKF zaleca zdjęcie z łożyska wszelkiego ciężaru, co ma na celu zapobieżenie wystąpieniu względnego przemieszczenia osiowego pomiędzy łożyskiem, tuleją i wałem.
SKF logo