Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe Y z oprawą stojącą odlaną, kompozytową, kompozytową właściwą gamie SKF Food Line oraz ze stali nierdzewnej

Łożyska Y z wkrętami mocującymi (dociskowymi)
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
 3. Dopilnuj, żeby podstawa oprawy i współpracujące powierzchnie były czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń i zadziorów. Jeżeli konieczne jest wyregulowanie oprawy na przykład za pomocą podkładek, rozmieść je na całej długości i szerokości podstawy.
 4. Wsuń zespół łożyskowy Y z oprawą stojącą na wał z elementem mocującym skierowanym na zewnątrz.
 5. Ustaw zespół łożyskowy Y w odpowiednim miejscu na powierzchni podparcia. Wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, ale jeszcze ich nie dokręcaj.
 6. Zamontuj drugi zespół łożyskowy Y z oprawą stojącą na drugim końcu wału, wykonując kroki 45.
 7. Posługując się wałem, starannie wyrównaj zespoły łożyskowe Y względem siebie. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki w podstawie oprawy.
 8. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
 9. Dokręć wkręty mocujące (dociskowe) w pierścieniu wewnętrznym obu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicy produktowej.
 10. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w sekcji Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.
Łożyska Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
 3. Dopilnuj, żeby podstawa oprawy i współpracujące powierzchnie były czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń i zadziorów. Jeżeli konieczne jest wyregulowanie oprawy na przykład za pomocą podkładek, rozmieść je na całej długości i szerokości podstawy.
 4. Wsuń zespół łożyskowy Y z oprawą stojącą bez mimośrodowego pierścienia mocującego na wał z elementem mocującym skierowanym na zewnątrz.
 5. Ustaw zespół łożyskowy Y w odpowiednim miejscu na powierzchni podparcia. Wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, ale jeszcze ich nie dokręcaj.
 6. Zamontuj drugi zespół łożyskowy Y z oprawą stojącą na drugim końcu wału, wykonując kroki 45.
 7. Posługując się wałem, starannie wyrównaj zespoły łożyskowe Y względem siebie. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki w podstawie oprawy.
 8. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
 9. Umieść mimośrodowe pierścienie mocujące na przedłużeniach pierścieni wewnętrznych obu zespołów łożyskowych Y i dociśnij je suwliwie zgodnie z przeważającym kierunkiem obrotów.
 10. Dokręć pierścienie mocujące obu zespołów do ich końcowych pozycji, posługując się kluczem hakowym z trzpieniem umieszczanym w otworze na obwodzie pierścienia.
 11. Dokręć wkręt mocujący (dociskowy) w mimośrodowych pierścieniach mocujących obu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicy produktowej.
 12. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w sekcji Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.
Łożyska Y SKF ConCentra

Dla wygody do każdego zespołu SKF ConCentra dostępny jest specjalnie zaprojektowany klucz do wkrętów sześciokątnych z miernikiem momentu obrotowego, zapobiegający nadmiernemu lub niedostatecznemu dokręcaniu wkrętów mocujących (dociskowych). Zestaw montażowy SKF (oznaczenie 626830) należy zamówić osobno.

Montaż

 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką. Sprawdź średnicę wału; zalecaną tolerancję wału – klasy h9/IT5 albo wyższej – zob. w tabeli 1.
 2. Pokryj wał cienką warstwą rzadkiego oleju.
 3. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
 4. Dopilnuj, żeby podstawa oprawy i współpracujące powierzchnie były czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń i zadziorów. Jeżeli konieczne jest wyregulowanie oprawy na przykład za pomocą podkładek, rozmieść je na całej długości i szerokości podstawy.
 5. Wsuń zespół łożyskowy Y z oprawą stojącą na wał z elementem mocującym skierowanym na zewnątrz.
 6. Ustaw zespół łożyskowy Y w odpowiednim miejscu na powierzchni podparcia. Załóż nakrętki lub śruby mocujące i solidnie je dokręć.
 7. Przekręć pierścień montażowy względem tulei w taki sposób, aby jeden wkręt mocujący (dociskowy) znalazł się dokładnie przeciwlegle do szczeliny w tulei wciąganej.
 8. Trzymając klucz do wkrętów sześciokątnych za krótsze ramię, dokręć wkręty o pół obrotu. Następnie dokręć wkręty na tyle, aby niemożliwe było ich ręcznie odkręcenie.
 9. Przekręć klucz do wkrętów sześciokątnych i rozpocznij dokręcanie wkrętów mocujących za pomocą dłuższego ramienia klucza. Naprzemiennie dokręcaj wkręty o ćwierć obrotu, postępując zgodnie ze schematem montażu, aż klucz do wkrętów sześciokątnych zacznie się wyginać.
 10. Zamontuj czerwony miernik momentu obrotowego z zestawu montażowego SKF na krótszym ramieniu klucza do wkrętów sześciokątnych i dokręcaj wkręty do momentu, w którym klucz styka się z miernikiem (rys. 1). W przypadku stosowania innego klucza dynamometrycznego stosuj się do zalecanego momentu dokręcenia podanego w tablicy produktowej.
 11. Zamontuj drugi zespół łożyskowy Y z oprawą stojącą na drugim końcu wału, wykonując kroki 410.
 12. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w sekcji Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.

Do dokręcania wkrętów mocujących (dociskowych) nie wolno używać żadnych narzędzi pomocniczych, takich jak młotki czy rurki.

Demontaż

 1. Konieczne może być oczyszczenie przedłużeń wału papierem ściernym w celu usunięcia rdzy lub wyeliminowania defektów powierzchni.
 2. Zluzuj wkręty mocujące (dociskowe) w pierścieniu montażowym pierwszego zespołu.
 3. Zluzuj śruby mocujące w drugim zespole.
 4. Następnie delikatnie uderzaj w brzeg tulei po stronie pierścienia montażowego albo w powierzchnię czołową pierścienia wewnętrznego po przeciwległej stronie, tak aby zluzować zacisk (rys. 2).
 5. Wykręć śruby mocujące z pierwszego zespołu.
 6. Zdejmij pierwszy zespół z wału.
 7. Z powrotem dokręć śruby mocujące drugiego zespołu.
 8. Zdemontuj drugi zespół łożyskowy Y z oprawą stojącą z drugiego końca wału, wykonując kroki 46.

UWAGA:

Nie przystępuj do dokręcania wkrętów mocujących (dociskowych), dopóki łożysko nie znajdzie się we właściwym miejscu na wale. Przedwczesne dokręcenie wkrętów może doprowadzić do odkształcenia tulei schodkowej. Nie wolno podejmować prób odłączenia tulei i pierścienia montażowego od łożyska przed przystąpieniem do montażu łożyska na wale.

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu SKF zaleca zdjęcie z łożyska wszelkiego ciężaru, co ma na celu zapobieżenie wystąpieniu względnego przemieszczenia osiowego pomiędzy łożyskiem, tuleją i wałem.

Łożyska Y montowane na tulei wciąganej
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
 3. Określ położenie tulei wciąganej na wale (rys. 3).
 4. Zdejmij z tulei wciąganej nakrętkę łożyskową i podkładkę zabezpieczającą.
 5. Usuń środek zabezpieczający z otworu i zewnętrznej powierzchni tulei.
 6. Nieznacznie rozszerz tuleję wciąganą, umieszczając wkrętak w rozcięciu tulei, i wsuń tuleję wciąganą na właściwego miejsce na wale.
 7. Wsuń zespół łożyskowy Y z oprawą stojącą na tuleję wciąganą większym końcem stożkowego otworu, nie wpychając go przy tym siłą.
 8. Załóż podkładkę zabezpieczającą i wkręć nakrętkę łożyskową na tuleję wciąganą, tak aby unieruchomić zespół łożyskowy Y na tulei.
 9. Dokręć nakrętkę łożyskową do zalecanego kąta, posługując się kluczem hakowym (rys. 4); klucz i kąt wyszczególniono w tablicy produktowej. Pilnuj, żeby w trakcie dokręcania nakrętki tuleja nie kręciła się na wale.
 10. Zabezpiecz nakrętkę: zagnij w dół wypust podkładki zabezpieczającej i umieść go w jednej ze szczelin na obwodzie nakrętki.
 11. Zamontuj drugi zespół łożyskowy Y z oprawą stojącą na drugim końcu wału, wykonując kroki 310.
 12. Ustaw zespoły łożyskowe Y w odpowiednich miejscach na powierzchni podparcia. Wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, ale jeszcze ich nie dokręcaj.
 13. Starannie wyrównaj położenie zespołów łożyskowych Y, wykorzystując do tego celu wał, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki w podstawie oprawy.
 14. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w sekcji Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu SKF zaleca zdjęcie z łożyska wszelkiego ciężaru, co ma na celu zapobieżenie wystąpieniu względnego przemieszczenia osiowego pomiędzy łożyskiem, tuleją i wałem.
SKF logo