Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż i demontaż

Łożyska Y i zespoły łożyskowe Y to niezawodne elementy maszyn, które pozwalają na uzyskiwanie dużej trwałości eksploatacyjnej, o ile są prawidłowo zamontowane i obsługiwane. Prawidłowy montaż wymaga doświadczenia, precyzji, czystości w środowisku pracy oraz użycia odpowiednich metod i narzędzi.

Nieprzestrzeganie stosownych instrukcji dotyczących montażu w ścisły sposób może doprowadzić do przedwczesnej awarii łożyska lub jego nieprawidłowego działania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Metoda montażu zespołu łożyskowego Y zależy od:
  • ogólnej budowy maszyny,
  • budowy oprawy łożyska Y,
  • sposobu zamocowania zespołu na wale.
Łożyska Y, oprawy do łożysk Y i zespoły łożyskowe Y należy pozostawiać w ich oryginalnych opakowaniach do czasu montażu, tak aby nie były narażone na zanieczyszczenia.
Przystępując do montażu zespołu łożyskowego Y dopilnuj, żeby wał i szyny maszyny były czyste i pozbawione zadziorów. Należy także dopilnować, żeby miejsce osadzenia na wale było zgodne z tolerancją (zob. w tabeli 1) oraz aby wymiary szyny maszyny umożliwiały wpasowanie w rowek prowadzący w oprawie.

Narzędzia

Do montażu i demontażu zespołów łożyskowych Y potrzebne są następujące narzędzia:
  • klucz do wkrętów sześciokątnych albo klucz dynamometryczny – do dokręcania wkrętów mocujących (dociskowych) w pierścieniu wewnętrznym albo mimośrodowym pierścieniu mocującym zgodnie z tablicami produktowymi;
  • klucz hakowy z trzpieniem – do dokręcania i luzowania mimośrodowego pierścienia mocującego;
  • zestaw montażowy SKF (oznaczenie 626830) do mechanizmu SKF ConCentra;
  • klucz hakowy do dokręcania nakrętek łożyskowych tulei wciąganych zgodnie z tablicą produktową.

Wkręty mocujące (dociskowe) lub nakrętki łożyskowe tulei wciąganych należy dokręcać odpowiednio do momentów lub kątów dokręcenia podanych w tablicach produktowych. Wartości kąta dokręcenia podane dla łożysk montowanych na tulei wciąganej należy traktować jako poglądowe, ponieważ trudno jest dokładnie określić położenie początkowe.

Klucze hakowe stanowią część szerokiego asortymentu wysokiej jakości produktów SKF do montażu i utrzymania ruchu. Informacje na temat produktów SKF wspomagających utrzymanie ruchu zawiera sekcja Produkty wspomagające utrzymanie ruchu.

Więcej informacji na temat montażu i demontażu łożysk Y oraz składania zespołów łożyskowych Y zawiera Podręcznik utrzymania ruchu łożysk SKF.
SKF logo