Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Dopuszczalną temperaturę pracy zespołów łożyskowych Y ograniczają w zależności od wariantu przede wszystkim niżej wymienione czynniki.
 • materiał oprawy
  • Dla opraw kompozytowych dopuszczalny jest zakres temperatury pracy od –30 do +120°C (od –20 do +250°F). Pozostałe materiały oprawy nie ograniczają dopuszczalnej temperatury pracy zespołu.
 • koszyk z poliamidu 66 (PA66) (zob. w sekcji Materiały na koszyki)
 • uszczelnienia
  • Dla uszczelnień z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) dopuszczalny jest zakres temperatury pracy od –40 do +100°C (od –40 do +210°F). W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do +120°C (+250°F).
 • środek smarny
  • Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w łożyskach Y podano w tabeli 1. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF podano w sekcji Smary plastyczne SKF.
  • Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy określić zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo