Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Dopuszczalną temperaturę pracy zespołów łożyskowych Y ograniczają w zależności od wariantu przede wszystkim niżej wymienione czynniki.
  • materiał oprawy
    • Dla opraw kompozytowych dopuszczalny jest zakres temperatury pracy od –30 do +120°C (–20 to +250 °F). Pozostałe materiały oprawy nie ograniczają dopuszczalnej temperatury pracy zespołu.
  • koszyk z poliamidu 66 (PA66) (zob. w sekcji Koszyki)
  • uszczelnienia
    • Dopuszczalna temperatura robocza dla uszczelnień z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) wynosi od –40 do +100°C (–40 to +210 °F). Temperatury dochodzące do +120°C (250 °F) są dopuszczalne przez krótkie okresy.
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo