Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy stojące

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF z oprawą stojącą są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia oddziałują prostopadle do powierzchni podparcia. Gdy zespół łożyskowy jest podparty na całej powierzchni jego podstawy i kierunek oddziaływania obciążeń jest zupełnie prostopadły, wielkość obciążenia podlega ograniczeniom nakładanym jedynie przez łożysko.
Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających w innych kierunkach, należy dopilnować, żeby wielkość obciążenia była dopuszczalna w odniesieniu do oprawy i śrub mocujących. Wartości wytyczne poziomów obciążenia bezpiecznych dla opraw podano w tabeli 1, tabeli 2tabeli 3. Bezpieczne obciążenia obliczono z zastosowaniem współczynnika bezpieczeństwa dla pęknięcia o wartości 5.
Podparcie zespołu łożyskowego na powierzchni nieobejmującej całej jego podstawy może wiązać się ze zmniejszeniem zdolności do przenoszenia obciążeń oddziałujących prostopadle. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
W przypadku sił zupełnie osiowych – zarówno statycznych, jak i dynamicznych – obciążenie oprawy nie powinno przekraczać 65% wartości P180°.

Dodatkowe podparcie oprawy

Poddawanie oprawy obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia może wiązać się z koniecznością przytwierdzenia oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosowania przeciwdziałającego obciążeniu ogranicznika.
Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających pod kątami z zakresu od 55 do 120° lub większych niż 5% wartości P180° (zob. w tabeli 1, tabeli 2tabeli 3), zespół łożyskowy należy przytwierdzić kołkami ustalającymi do powierzchni podparcia. Wytrzymałość kołków ustalających musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia.

Zespoły z oprawą kołnierzową

Aby uzyskać informacje na temat bezpiecznych poziomów obciążenia zespołów łożyskowych z oprawą kołnierzową, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Osiowa siła ustalająca

Osiowa siła ustalająca zespołów łożyska wałeczkowego SKF ConCentra zależy od tarcia między wałem i elementem ustalającym na wale. Tym samym zależy ona także od liczby wkrętów mocujących (dociskowych) w pierścieniu mocującym (zob. w tabeli 4).
W przypadku zespołów mocowanych pierścieniem mocującym osiową siłę ustalającą determinuje wielkość wkrętów mocujących (dociskowych); zob. w tabeli 5. Podane wartości obowiązują w odniesieniu do wałów niehartowanych oraz w przypadku dokręcenia wkrętów mocujących zalecanym momentem.
Prawidłowo zamontowane zespoły łożyskowe mogą wytrzymywać typowe obciążenia udarowe, równoważne wymaganej osiowej sile ustalającej. Zdolność zespołu łożyskowego do przenoszenia obciążeń osiowych może być przy tym ograniczona przez łożysko.
SKF logo