Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych są przeznaczone do smarowania smarem plastycznym.

Fabryczne wypełnienie smarem plastycznym

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych napełnia się litowym smarem plastycznym na bazie oleju mineralnego zawierającym dodatki wysokonaciskowe (EP). Po fabrycznym napełnieniu smarem plastycznym łożysko jest wypełnione całkowicie, a wolna przestrzeń w oprawie w 40 do 50%. Parametry techniczne smaru plastycznego podano w tabeli 1. Stosowany smar plastyczny zapewnia niezawodną pracę w temperaturach z zakresu od +95 do +230°F. Przy uruchamianiu dopuszczalne są temperatury niższe, dochodzące do –5°F. Przez krótkie okresy zespoły wytrzymują temperatury wyższe, przekraczające +230°F.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów temperatury dopuszczalnych dla smarów plastycznych do łożysk tocznych, zob. Zakres temperatury – koncepcja sygnalizacji świetlnej SKF.

Wymiana smaru

Z reguły zespoły łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych dosmarowuje się, co ma na celu osiągnięcie maksymalnej trwałości eksploatacyjnej. Wszystkie zespoły łożyskowe oprócz serii FYRP mają otwór smarowy z gwintem 1/8-27 NPSF. Każdy zespół jest standardowo wyposażony w smarowniczkę AH 1/8-27 PTF. Zespoły serii FYRP mają gwint walcowy 1/4-28 UNF i są wyposażone w smarowniczkę 1/4-28 UNF.
Okresy do wymiany smaru
Instrukcje dotyczące obliczania okresów do wymiany smaru zawarto w sekcji Okresy do wymiany smaru dotyczącej zespołów łożyska wałeczkowego o wymiarach metrycznych. Znajdujące zastosowanie współczynniki obliczeniowe dla zespołów łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych podano w tabeli 2tabeli 3.
Procedura wymiany smaru
Przed przystąpieniem do wymiany smaru należy oczyścić smarowniczkę i otaczające ją powierzchnie. Należy unikać używania do tego celu myjek wysokociśnieniowych. Podczas dosmarowywania należy wprowadzać smar przez smarowniczkę przy jednoczesnych powolnych obrotach wału. Należy unikać stosowania nadmiernego ciśnienia oraz smarowania w nadmiernym stopniu, ponieważ grozi to uszkodzeniem uszczelnień.
Ilość smaru wymagana przy dosmarowywaniu
Odpowiednie ilości smaru wymagane przy dosmarowywaniu zespołów łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych podano w tabeli 4.
Smary plastyczne do dosmarowywania
Do celów dosmarowywania zespołów łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych zaleca się stosowanie smaru SKF LGEP 2, który jest w pełni zgodny z oryginalnym smarem plastycznym zastosowanym fabrycznie. Można stosować również inne zgodne smary, w tym uniwersalne smary plastyczne SKF LGMT 2 i LGMT 3.
SKF logo