Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF są dostępne w wersjach zróżnicowanych pod względem sposobu uszczelnienia.
Tabela 1 stanowi przegląd cech poszczególnych sposobów uszczelnienia oraz ich zdatności do różnych zastosowań. Szczegółowe informacje zawiera poniższy tekst. Zamieszczone w nim informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić oceny osiągów uszczelnienia w danym zastosowaniu.

Uszczelnienia TriGard

Uszczelnienia TriGard (rys. 1) stanowią standardowe wyposażenie zespołów łożyska wałeczkowego o wymiarach calowych. Są wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR), a ich powierzchnia zewnętrzna i wargi uszczelniające są przywulkanizowane do wkładki z blachy stalowej. Uszczelnienie tego typu składa się z dwóch warg stykających się z pierścieniem mocującym lub wewnętrznym pierścieniem łożyska oraz trzeciej bezstykowej, która chroni dwie pozostałe przed wnikaniem gruboziarnistych zanieczyszczeń. Powleczenie gumą obwodu zewnętrznego unieruchamia uszczelnienie w oprawie i przyczynia się do polepszenia skuteczności uszczelnienia.

Uszczelnienia labiryntowe

Ponieważ uszczelnienia labiryntowe nie generują tarcia, wyposażone w nie zespoły łożyskowe mogą pracować na stosunkowo wysokich obrotach.
W przypadku zespołów SKF ConCentra konstrukcję labiryntową uzyskuje się przez zastosowanie trzech pierścieni z blachy stalowej (rys. 2). Dwa pierścienie są przymocowane do pierścienia mocującego lub do pierścienia oporowego i obracają się wraz z wałem, pełniąc funkcję tarcz odrzutnikowych. Trzeci pierścień zamocowany jest w otworze oprawy.
W przypadku zespołów mocowanych pierścieniem mocującym konstrukcję labiryntową uzyskuje się przez zastosowanie dwóch pierścieni z blachy stalowej (rys. 3). Jeden pierścień jest dociskany do poszerzonego pierścienia wewnętrznego i obraca się wraz z wałem, pełniąc funkcję tarczy odrzutnikowej. Drugi pierścień zamocowany jest w otworze oprawy.

Uszczelnienia promieniowe wału (ze sprężyną pierścieniową)

Na szczególne życzenie zespoły mocowane pierścieniem mocującym mogą być dostarczane z uszczelnieniami promieniowymi wału po obu stronach (rys. 4). Uszczelnienia te wykonane są z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) i nie obejmują metalowego wzmocnienia. Umożliwiają one mocne osadzenie w otworze oprawy, gwarantując uszczelnienie spoczynkowe. Dociskana sprężyną warga uszczelniająca zapewnia uszczelnienie dynamiczne względem obrzeża pierścienia wewnętrznego.

Pokrywy zamykające

Zespoły łożyskowe montowane na końcu wału należy zaślepiać za pomocą pokrywy zamykającej (rys. 5). Pokrywy zamykające przeznaczone do zespołów w rozmiarach do 2 15/16 in włącznie wykonuje się z tworzyw sztucznych, natomiast większe ze stali. Zespoły łożyskowe z pokrywami końcowymi mają w oznaczeniu przyrostek Y. Aby uzyskać informacje na temat dopuszczalnych długości zakończeń wału, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo