Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia oddziałują prostopadle do powierzchni podparcia. Gdy zespół łożyskowy jest podparty na całej powierzchni jego podstawy i kierunek oddziaływania obciążeń jest zupełnie prostopadły, wielkość obciążenia podlega ograniczeniom nakładanym jedynie przez łożysko. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających w innych kierunkach albo podparcie zespołu łożyskowego na powierzchni nieobejmującej całej jego podstawy, należy dopilnować, żeby wielkość obciążenia była dopuszczalna w odniesieniu do oprawy i śrub mocujących. Jeżeli przewiduje się występowanie dużych obciążeń oddziałujących nieprostopadle do powierzchni podparcia, zaleca się zastosowanie dodatkowych podpór w celu odciążenia śrub mocujących.

Obciążenia niszczące i współczynniki bezpieczeństwa

Wartości wytyczne poziomów obciążenia niszczących w przypadku opraw serii SYNT podano w tabeli 1. Wartości wytyczne poziomów obciążenia niszczących w przypadku opraw serii FYNT podano w tabeli 2. Aby obliczyć dopuszczalne obciążenie danej oprawy, należy podzielić charakteryzujące ją obciążenie niszczące przez współczynnik odpowiadający wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa. W fazie projektowania z reguły stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6 (zob. Nośność).

Osiowa siła ustalająca

Osiowa siła ustalająca zespołu łożyska wałeczkowego SKF ConCentra zależy od tarcia między wałem i tuleją schodkową. Tym samym zależy ona także od liczby wkrętów dociskowych (mocujących) w pierścieniu mocującym (zob. w tabeli 3).
Prawidłowo zamontowane zespoły łożyskowe mogą wytrzymywać typowe obciążenia udarowe, równoważne wymaganej osiowej sile ustalającej. Maksymalne robocze obciążenie osiowe podlega przy tym ograniczeniu nałożonemu przez znamionową trwałość łożyska i równoważne obciążeniem łożyska P (zob. sekcję Wymiana smaru).

Dodatkowe podparcie oprawy zespołu łożyskowego serii SYNT

Poddawanie oprawy obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia może wiązać się z koniecznością przytwierdzenia oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosowania przeciwdziałającego obciążeniu ogranicznika.
W przypadku występowania obciążeń wynikowych działających pod kątami z zakresu od 55 do 120° lub większych niż 5% wartości P180° (zob. w tabeli 1) zespół łożyskowy należy przytwierdzić kołkami ustalającymi do powierzchni podparcia. Wytrzymałość kołków ustalających musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia.
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające zawarto w tabeli 4.
SKF logo