Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Trwałość użytkowa smaru w wersji niewymagającej dosmarowywania

Smar plastyczny stosowany w zespołach łożyska wałeczkowego niewymagających dosmarowywania pozwala na odpowiednie nasmarowanie łożysk na cały okres ich eksploatacji, o ile zespół nadaje się do przewidzianych warunków eksploatacji. Zależność między warunkami eksploatacji i trwałością użytkową smaru przedstawiona na wykresie 1 jest funkcją:
 • temperatury pracy [°C],
 • współczynnika prędkości A = n dm,

  gdzie
  A = współczynnik prędkości [mm/min],
  n = prędkość obrotowa [obr/min],
  dm = średnica średnia łożyska [mm] (zob. w tabeli 1).
Jeżeli zakres roboczy zespołu łożyskowego mieści się w zacieniowanym obszarze wykresu 1, zespół może osiągnąć trwałość użytkową smaru L50h na poziomie 100 000 godzin lub większą. L50h to okres do wymiany smaru zdefiniowany jako czas, po którego upływie wciąż niezawodnie nasmarowanych jest 50% zespołów.
Przykładowe obliczenia

Do przemysłowej centrali do uzdatniania powietrza potrzebny jest zespół łożyska wałeczkowego SKF ConCentra z oprawą stojącą. Znane są następujące parametry zastosowania:

 • wymagana trwałość użytkowa smaru L50h = 100 000 godzin;
 • równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P = 7 kN;
 • prędkość obrotowa n = 1 800 obr/min;
 • średnica wału da = 60 mm;
 • warunki otoczenia: względna czystość;
 • przewidywana temperatura pracy: +55°C.

Na podstawie podanej średnicy wału oraz wymogu użycia oprawy stojącej wybrany zostaje zespół łożyskowy SYNT 60. Ponieważ miejscem zastosowania jest przemysłowa centrala do uzdatniania powietrza pracująca w warunkach względnej czystości, odpowiednia byłaby odmiana zespołu niewymagająca dosmarowywania.

Według tablicy produktowej znamionowa nośność dynamiczna C wynosi 156 kN, toteż:

przy C/P = 156/7 = 22,3

otrzymujemy P = 0,045 C.

Zespół łożyskowy spełnia zatem kryterium zastosowania odmiany niewymagającej dosmarowywania: P ≤ 0,05 C.

Dla dm = 85 mm (zob. w tabeli 1)
A = n dm = 1 800 × 85 = 153 000 mm/min.Na wykresie 1 punkt przecięcia odciętej obliczonego współczynnika prędkości z rzędną spodziewanej temperatury pracy, wynoszącej +55°C, mieści się w zacieniowanym obszarze.

Zespół łożyskowy SYNT 60 FW (albo SYNT 60 LW) spełnia wymóg dotyczący trwałości użytkowej smaru, w związku z czym nadaje się do przewidzianego zastosowania.

SKF logo