Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra serii SYNT są dostępne w wersjach zróżnicowanych pod względem sposobu uszczelnienia.

Zespoły łożyskowe serii FYNT są wyposażone standardowo w uszczelnienia dwuwargowe. Dostępne są przy tym dopasowane do nich pokrywy zamykające, jednak należy zamawiać je osobno.

Tabela 1 stanowi przegląd cech poszczególnych sposobów uszczelnienia oraz ich zdatności do różnych zastosowań. Szczegółowe informacje zawiera poniższy tekst. Zamieszczone w nim informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić oceny osiągów uszczelnienia w danym zastosowaniu.

Uszczelnienia dwuwargowe

Uszczelnienia dwuwargowe (rys. 1) mają postać elementu z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) przywulkanizowanego do tłoczonej stalowej wkładki. Stalowa wkładka umożliwia mocne osadzenie zewnętrznej powierzchni uszczelnienia w otworze oprawy, co gwarantuje uszczelnienie spoczynkowe. Uszczelnienie obejmuje dodatkową wargę, która chroni przed wnikaniem gruboziarnistych zanieczyszczeń.

Uszczelnienia labiryntowe

Ponieważ uszczelnienia labiryntowe (rys. 2) nie generują tarcia, wyposażone w nie zespoły łożyskowe mogą pracować na stosunkowo wysokich obrotach. Konstrukcję labiryntową tworzą trzy pierścienie z blachy stalowej. Dwa z nich są przymocowane do pierścienia mocującego lub do pierścienia oporowego i obracają się wraz z wałem, pełniąc funkcję tarcz odrzutnikowych. Trzeci pierścień zamocowany jest w otworze oprawy.

Uszczelnienia promieniowe wału do pracy w trudnych warunkach

Uszczelnienia promieniowe wału przeznaczone do pracy w trudnych warunkach mają wargę pomocniczą (rys. 3) i zapewniają niezrównanie skuteczną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Są solidne i wytrzymałe: mają stalową wkładkę obudowaną kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym (NBR). Główna warga uszczelniająca zachowuje skuteczność nawet w stanie znacznego zużycia. Pomocnicza warga przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę przed gruboziarnistymi zanieczyszczeniami.

Pokrywy zamykające

Zespoły łożyskowe montowane na końcu wału należy zaślepiać za pomocą pokrywy zamykającej (rys. 4). Wykonane z tworzyw sztucznych pokrywy łatwo zatrzaskują się w wybraniu w otworze oprawy.
Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnych długości zakończeń wału zawarto w tabeli 2.
SKF logo