Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska z wypełnieniem Solid Oil

Produkty SKF z wypełnieniem Solid Oil

Łożyska SKF z wypełnieniem Solid Oil zaprojektowano z myślą o zastosowaniach, w których duża wilgoć i niebezpieczeństwo kontaktu z wodą lub innymi zanieczyszczeniami stanowią poważne zagrożenie. Łożyska z wypełnieniem Solid Oil są nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie mogą być dosmarowywane.

Solid Oil

 • to nasycone olejem tworzywo polimerowe
  • formowane wewnątrz łożyska i pozostawiające wąziutkie szczeliny wokół elementów tocznych, bieżni i koszyków, umożliwiające swobodne obroty łożyska
  • ma ono porowatą strukturę z milionami mikroporów zawierających olej smarowy, utrzymujący się w nich za sprawą napięcia powierzchniowego
 • i wypełniający tak praktycznie całą wolną przestrzeń w łożysku
 • w trakcie pracy uwalnia olej do wąskich szczelin, zapewniając tym samym skuteczne smarowanie minimalną ilością środka smarnego

Cechy łożyska

 • Wysoka trwałość eksploatacyjna
  • Wzrost temperatury pracy skutkuje wypchnięciem oleju na powierzchnię polimerowego tworzywa, co przekłada się na stałe zasilanie środkiem smarnym. Po zatrzymaniu łożyska tworzywo polimerowe z powrotem wchłania wszelki nadmiar oleju.
 • Zwiększona trwałość środka smarnego
  • Łożyska z wypełnieniem Solid Oil zawierają dużą ilość oleju – dwu- albo nawet czterokrotnie większą niż w przypadku typowego wypełnienia smarem plastycznym.
  • Struktura polimerowego tworzywa Solid Oil eliminuje zjawisko ugniatania środka smarnego.
  • Solid Oil to wysokiej jakości olej syntetyczny odporny na utlenianie.
 • Odporność na wypłukiwanie
  • Wypełnienie Solid Oil nie może zostać wypłukane oraz wypełnia praktycznie wszelką wolną przestrzeń, przeciwdziałając tym samym przedostawaniu się wilgotnych zanieczyszczeń do wnętrza łożyska.
  • Woda nie miesza się z olejem ani z polimerem Solid Oil.
 • Praktyczne wyeliminowanie wycieków środka smarnego
  • Wypełnienie Solid Oil zatrzymuje olej wewnątrz łożyska.
  • Dodatkową poprawę skuteczności zatrzymywania oleju zapewniają wbudowane uszczelnienia łożyska.
 • Ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń
  • Ścisłe przyleganie tworzywa Solid Oil do elementów tocznych i bieżni znacznie ogranicza wnikanie zanieczyszczeń.
  • Solid Oil wspomaga działanie wbudowanych uszczelnień łożyska.
Konstrukcje i odmiany wykonania
Standardowy asortyment łożysk i zespołów łożyskowych SKF z wypełnieniem Solid Oil (ilustr. 1) obejmuje:
 • Łożyska kulkowe zwykłe
 • Łożyska baryłkowe
 • Łożyska kulkowe samonastawne, zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi samonastawnymi
 • Łożyska stożkowe
 • Łożyska walcowe
 • Łożyska kulkowe wahliwe

Na specjalne zamówienie firma SKF dostarcza na potrzeby określonych zastosowań łożyska innych typów z wypełnieniem Solid Oil; wyjątek stanowią łożyska toroidalne CARB, które są nieodpowiednie do zastosowania w nich wypełnienia Solid Oil. Łożyska wyposażone w zajmujące dużo miejsca koszyki nie nadają się do wypełnienia tworzywem Solid Oil ze względu na niewystarczającą ilość wolnej przestrzeni w łożysku.

Odmiany Solid Oil

 • Odmiana standardowa (przyrostek W64 w oznaczeniu, tabela 1)
  • zawiera wysokiej jakości olej syntetyczny
  • spełnia wymagania większości zastosowań
 • Odmiana dla przemysłu spożywczego (przyrostek W64F w oznaczeniu, tabela 1)
  • zawiera olej o poświadczonej przynależności do kategorii NSF H1
  • spełnia wymagania zastosowań w przemyśle spożywczym

Łożyska uszczelnione

 • z wbudowanymi uszczelnieniami stykowymi są stanowczo zalecane do pracy w warunkach wilgoci
 • z wypełnieniem Solid Oil cechują się zwiększoną skutecznością uszczelnienia, jako że wypełnienie Solid Oil podpiera uszczelnienia osiowo, zapobiegając ich odkształcaniu i podnoszeniu pod ciśnieniem

Aby uzyskać informacje na temat znajdujących zastosowanie opcji uszczelnienia, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

W zastosowaniach, gdzie łożyska ze stali węglowej są narażone na oddziaływanie wilgoci, zalecane jest stosowanie uszczelnień zewnętrznych w celu zabezpieczania zewnętrznych powierzchni łożysk przed korozją.

Dane techniczne łożysk

Normy wymiarowe, tolerancje, luz wewnętrzny

Patrz Dane techniczne łożysk (zespołów łożyskowych) w rozdziale poświęconym odpowiedniemu standardowemu łożysku lub zespołowi łożyskowemu.
Obciążenia

Nośność

Nominalna nośność dynamiczna i nominalna nośność statyczna łożysk z wypełnieniem Solid Oil jest taka sama jak nośność odpowiednich wymiarowo standardowych łożysk SKF.
Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk z wypełnieniem Solid Oil może być ograniczona przez:

 • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i elementów tocznych
 • koszyk(i)
 • uszczelnienia
 • wypełnienie Solid Oil

Wartości graniczne temperatury dla pierścieni łożyskowych, elementów tocznych, koszyków i uszczelnień, patrz Temperatury graniczne w rozdziale poświęconym odpowiedniemu łożysku standardowemu.

Temperatury graniczne dla wypełnienia Solid Oil są następujące:

 • minimalna (tabela 1)
 • maksymalna +85°C (+185°F) dla pracy ciągłej
 • maksymalna +95°C (+205°F) dla pracy przerywanej

Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Prędkości graniczne

Zalecane prędkości graniczne dla łożysk i zespołów łożyskowych z wypełnieniem Solid Oil (tabela 2) eksploatowanych w temperaturze otoczenia +20°C (+70°F) odpowiadają ograniczeniu maksymalnej ciągłej temperatury pracy do +85°C (+185°F). Jako temperaturę otoczenia rozumie się temperaturę panującą w punkcie położonym najbliżej pozycji łożyska – niekoniecznie ogólną temperaturę w danym pomieszczeniu. 

Aby uzyskać informacje na temat rodzajów lub wykonań łożysk nieuwzględnionych w tabeli 2, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Dla temperatur otoczenia przekraczających +20°C (+70°F) prędkość graniczną należy zmniejszać z zastosowaniem współczynnika redukcyjnego fT (wykres 1).

Przykładowe obliczenia

Łożysko kulkowe zwykłe 6208/W64 ma pracować w temperaturze otoczenia +50°C (+120°F). Ile wynosi zredukowana prędkość graniczna?

 1. Prędkość graniczna zalecana dla temperatury otoczenia +20°C (+70°F)
  • tabeli 2: współczynnik prędkości n dm = 300 000 mm/min (łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z koszykiem tłoczonym metalowym)
  • Wymiary: d = 40 mm, D = 80 mm
  n = 300 000 / dm = 300 000 / (0,5 (40 + 80)) = 5 000 obr/min
 2. Redukcja dla temperatury otoczenia +50°C (+120°F)
  • wykresu 1: współczynnik redukcji prędkości fT ≈ 0,53
  nzredukowana = 5 000 fT = 5 000 × 0,53 = 2 650 obr/min
Charakterystyka tarcia
Pod względem charakterystyki tarcia łożysko z wypełnieniem Solid Oil odpowiada równoważnemu standardowemu łożysku produkcji SKF z tą różnicą, że polimerowe wypełnienie Solid Oil wytwarza dodatkowe, stałe tarcie.
Montaż

Jeżeli przewiduje się montaż łożyska z wypełnieniem Solid Oil na gorąco, łożysko należy nagrzać do temperatury maksymalnie +120°C (+250°F) przy pomocy nagrzewnicy indukcyjnej.

Nie należy używać do tego celu płyt grzewczych ani kąpieli olejowych.

System oznaczeń

Patrz System oznaczania w rozdziale poświęconym odpowiedniemu standardowemu łożysku lub zespołowi łożyskowemu.

Poniżej objaśniono przyrostki wykorzystywane w oznaczeniach do identyfikacji łożysk SKF z wypełnieniem Solid Oil.

W64Olej bazowy syntetyczny, wykonanie standardowe
W64FOlej bazowy syntetyczny, dopuszczenie NSF H1 do stosowania w przemyśle spożywczym
SKF logo