Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska z powłoką NoWear

NoWear

NoWear to odporna na zużycie powłoka węglowa, którą pokryte mogą być elementy toczne i bieżnia (lub bieżnie) pierścienia wewnętrznego łożyska (przyrostek L7DA w oznaczeniu) albo tylko elementy toczne (przyrostek L5DA w oznaczeniu) (ilustr. 1).

W procesie naparowywania próżniowego nakłada się odporną na ścieranie powłokę węglową o grubości od 1 do 3 μm zależnie od wielkości łożyska. Twardość powłoki wynosi 1 200 HV10.

Powierzchnie łożyska pokryte powłoką NoWear zachowują odporność materiału rdzenia, a jednocześnie charakteryzują się twardością, niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie nałożonej powłoki.

W okresie „docierania” minimalne ilości materiału powłoki zostają przeniesione na powierzchnie współpracujące. Dzięki temu następuje zmniejszenie tarcia oraz poprawa odporności na zużycie ścierne i zacieranie – nawet w przypadku łożysk, w których powlekane są tylko elementy toczne.

Cechy łożyska

 • Wysoka trwałość eksploatacyjna
 • Odporność na ciężkie warunki robocze
  • zwiększone niebezpieczeństwo powstawania zatarć
  • niewystarczający film smarny
  • nagłe zmiany obciążenia
  • niskie obciążenia
  • gwałtowne zmiany prędkości
  • drgania i ruchy oscylacyjne
Zastosowania
Łożyska z powłoką NoWear otwierają zupełnie nowe możliwości przed istniejącymi łożyskowaniami pracującymi w trudnych warunkach. Ich stosowanie nie wymaga wprowadzania poważnych zmian konstrukcyjnych oraz daje konstruktorom większą swobodę przy projektowaniu nowych rozwiązań. Do typowych zastosowań łożysk z powłoką NoWear należą:
 • maszyny papiernicze
 • urządzenia pracujące w warunkach morskich
 • wentylatory
 • sprężarki
 • pompy hydrauliczne
 • przekładnie
 • silniki hydrauliczne

Łożyska z powłoką NoWear nie są przeznaczone do pracy w próżni ani zupełnie bez smarowania. Powłoka ta nie działa jak bariera przeciwtlenowa, w związku z czym nie jest zalecana jako inhibitor korozji.

Konstrukcje i odmiany wykonania

Najpowszechniej stosowana odmiana łożysk z powłoką NoWear ma powlekane tylko elementy toczne (przyrostek L5DA w oznaczeniu). Takie łożyska są zalecane do zastosowań, w których obciążenie łożysk jest niskie do normalnego lub gdy występują drgania albo ruchy oscylacyjne.

Łożyska z powłoką NoWear, które mają powlekane bieżnię (bieżnie) i elementy toczne (przyrostek L7DA w oznaczeniu) są zalecane do zastosowań, gdzie występują następujące warunki robocze:

 • zanieczyszczenia w postaci cząstek ściernych, które mogą spowodować przedwczesne zużycie
 • wysokie obciążenia
 • niestandardowe warunki smarowania, takie jak smarowanie łożysk czynnikami technologicznymi (procesowymi)
Jako łożyska z powłoką NoWear dostarczana może być większość łożysk tocznych SKF. W kwestii wykonań nieuwzględnionych w tabeli 1 należy kontaktować się z SKF.

Koszyki

Patrz Koszyki w odpowiednim rozdziale poświęconym określonemu łożysku standardowemu.
Dane techniczne łożysk

Normy wymiarowe, zakresy tolerancji, luz wewnętrzny, dopuszczalna niewspółosiowość

Patrz Dane techniczne łożysk w odpowiednim rozdziale poświęconym określonemu łożysku standardowemu.
Trwałość eksploatacyjna łożyska

Zwiększenie trwałości eksploatacyjnej wynikające z przejścia na łożyska z powłoką NoWear w warunkach wysokich prędkości obrotowych i niskich obciążeń jest trudne do obliczenia i zależy od różnorodnych czynników. Jednak z doświadczenia wiadomo, że można spodziewać się kilkukrotnego wydłużenia okresu eksploatacji.

W przypadku łożysk smarowanych smarami plastycznymi i pracujących z prędkościami bliskimi prędkości dopuszczalnej lub wyższymi, albo pracujących w wysokich temperaturach, które pogarszają trwałość smaru, zastosowanie łożysk z powłoką NoWear potencjalnie pozwala wydłużyć okresy pracy smaru do wymiany.

W warunkach smarowania śladowego powłoka NoWear może przyczynić się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej łożyska.

Obciążenia

Obciążenie minimalne

Dzięki połączeniu materiałów NoWear/stal w strefie styku, zmniejszone jest niebezpieczeństwo powstania uszkodzenia na skutek zatarcia. Łożyska z powłoką NoWear są zalecane do zastosowań, gdzie występują niskie obciążenia w połączeniu z wysokimi prędkościami, a problem stanowią uszkodzenia powstające na skutek zatarcia.

Nośność, obciążenia równoważne

Patrz Obciążenia w odpowiednim rozdziale poświęconym określonemu łożysku standardowemu.
Temperatury graniczne

Informacje na temat temperatur granicznych dla łożyska, patrz Temperatury graniczne w odpowiednim rozdziale poświęconym określonemu łożysku standardowemu. 

Powłoka NoWear wytrzymuje temperatury dochodzące do +350°C (+660°F).

Prędkość dopuszczalna
Patrz Prędkość dopuszczalna w odpowiednim rozdziale poświęconym określonemu łożysku standardowemu.
Smarowanie
Zalecenia dotyczące smarowania łożysk z powłoką NoWear są na ogół identyczne z tymi udzielanymi w odniesieniu do łożysk standardowych (→ Smarowanie). Łożyska z powłoką NoWear pracują jednak niezawodnie nawet wtedy, gdy nie jest możliwe osiągnięcie dostatecznego oddzielenia od siebie współpracujących powierzchni. Powłoka NoWear pełni funkcję warstwy ochronnej i może ograniczyć zapotrzebowanie na dodatki do środka smarnego spowalniające zużycie (AW) i przeznaczone do pracy w warunkach zwiększonego nacisku (EP).
System oznaczania

Patrz System oznaczania w odpowiednim rozdziale poświęconym określonemu łożysku standardowemu.

Poniżej objaśniono przyrostki używane w oznaczeniach do identyfikowania łożysk z powłoką NoWear.

L5DA
Powlekane elementy toczne
L7DA
Powlekane elementy toczne i bieżnia (bieżnie) pierścienia wewnętrznego
SKF logo