Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia

Nie istnieją znormalizowane metody obliczeniowe do wyznaczania nośności znamionowej dla polimerowych łożysk kulkowych. Zgodnie z bieżącym stanem techniki, nie ma możliwości analitycznego wyznaczenia trwałości eksploatacyjnej takich łożysk.
Dla niskich prędkości (n < 25 obr/min) należy stosować graniczne poziomy obciążenia statycznego.
Graniczne
obciążenie dynamiczne
Graniczne obciążenie dynamiczne wskazuje obciążenie robocze, jakie łożysko może przenosić w większości zastosowań w standardowych warunkach. Graniczne obciążenie dynamiczne zależy od warunków pracy i musi zostać zmodyfikowane w następujących przypadkach:
  • temperatura pracy T > +50°C (120 °F)
  • prędkość obrotowa n > 20% prędkości granicznej nlim (→ tablica produktowa)
Zmodyfikowane graniczne obciążenie dynamiczne można wyznaczyć według wzoru
Clima = fT fn C

Przykładowe obliczenia
→ Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe, Obciążenia
Graniczne
obciążenie statyczne

Graniczne obciążenie statyczne jest maksymalnym obciążeniem, jakie łożysko może przenieść w stanie spoczynku bez uszkodzenia kulek lub bieżni. Zależy ono od temperatury pracy i musi zostać zmodyfikowane w przypadku temperatur pracy T > +50°C (+120°F).

Zmodyfikowane graniczne obciążenie statyczne można wyznaczyć według wzoru
C0lima = fT C0

Symbole

Climgraniczne obciążenie dynamiczne [kN] (→ tablica produktowa)
Climazmodyfikowane graniczne obciążenie dynamiczne [kN]
C0lim
graniczne obciążenie statyczne [kN] (→ tablica produktowa)
C0limazmodyfikowane graniczne obciążenie statyczne [kN]
fn
współczynnik korekcyjny dla prędkości (wykres 1)
fT
współczynnik modyfikacji dla temperatury pracy (wykres 1)
n
prędkość obrotowa [obr/min]
nlimprędkość graniczna [obr/min] (→ tablica produktowa)
Ttemperatura pracy temperatura pracy [°C (°F)]

SKF logo