Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Tarcie

Obciążenie, prędkość poślizgu i temperatura pracy to najistotniejsze spośród czynników decydujących o tarciu występującym w łożyskach ślizgowych. Na tarcie wpływają także chropowatość powierzchni, po której bieży łożysko, stopień zanieczyszczenia i warunki smarowania.

Zakresy współczynnika tarcia µ odpowiadające poszczególnym tulejom, podkładkom oporowym i taśmom podano w powiązanych rozdziałach zawierających parametry techniczne łożysk:

Wartości wzorcowe współczynnika tarcia µ łożysk ślizgowych z kompozytu PTFE

Biorąc łożyska z kompozytu PTFE za przykład ilustrujący współczynnik tarcia µ w różnych warunkach pracy, można powiedzieć, że najniższe wartości uzyskuje się zazwyczaj przy dużych obciążeniach właściwych i niewielkich prędkościach poślizgu (zob. na wykresie 1). W szczególnie niekorzystnych warunkach pracy, takich jak niewielkie obciążenia, duże prędkości czy nieodpowiednie powierzchnie, może dochodzić do przekroczenia maksymalnych wartości wzorcowych. W temperaturach powyżej +100°C współczynnik tarcia µ łożysk z kompozytu PTFE rośnie.

Podobne wartości dotyczą kompozytu POM, jednakże w jego przypadku obecność lub stały dopływ cieczy smarujących skutecznie redukuje tarcie.

W przypadku tulei PTFE i POM wpływ drgań ciernych można pomijać.

Tuleje z PTFE cechuje zwykle pewien okres rozruchu (zob. Odmiany konstrukcyjne i warianty tulei).

Właściwości cierne innych materiałów

Aby uzyskać informacje na temat właściwości ciernych innych materiałów, skontaktuj się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

SKF logo