Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Uzyskiwanie dużej trwałości eksploatacyjnej łożysk wymaga ich umiejętnego i starannego montowania. Pomocne jest także utrzymanie czystości oraz zrozumienie przyczyn przedwczesnych awarii łożysk.
Sprawdzić, czy powierzchnia współpracująca (miejsce osadzenia na wale) i inne elementy, takie jak oprawa, są czyste, pozbawione zadziorów i wolne od jakichkolwiek cząstek ściernych. Sprawdzić także wał – pod kątem ostrych krawędzi, zadziorów i wad powierzchni, które mogłyby uszkodzić powierzchnie styku ślizgowego tulei. Po oczyszczeniu i sprawdzeniu stanu wszystkich elementów można przystąpić do montażu tulei.
Do montażu tulei – bez względu na to, czy mają one obrzeże (kołnierz), czy nie – SKF zaleca używanie wspornika montażowego; zalecenie to dotyczy w szczególności tulei kompozytowych (rys. 1) i z włókien zwijanych (rys. 2). W tym celu należy umieścić na wsporniku pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym, aby unieruchomić tuleję. Następnie wprowadzić tuleję na jej miejsce za pomocą prasy mechanicznej lub hydraulicznej albo poprzez lekkie stukanie we wspornik młotkiem. Montowanie niewielkich tulei można ułatwiać przez pokrywanie otworu oprawy cienką warstwą oleju lub smaru plastycznego.
Do montażu większych tulei SKF zaleca używanie pierścienia montażowego (rys. 3), który wyrównuje i centruje tuleję w trakcie jej wprasowywania. Przed montażem większych tulei nakładać na miejsce osadzenia stałą pastę smarową – na przykład środek przeciw korozji ciernej SKF LGAF 3E – w celu ograniczenia niebezpieczeństwa wystąpienia korozji ciernej i jednocześnie zmniejszenia siły wymaganej do przeprowadzenia montażu. Ponadto SKF zaleca poprzedzanie montażu schładzaniem tulei – zwłaszcza tych większych, wymagających przyłożenia większej siły.
Przy montażu tulei FW należy w każdym przypadku uważać, aby nie doprowadzić do uszkodzenia warstwy ślizgowej lub powierzchni czołowych.
Montowanie tulei FW można ułatwiać przez dzielenie ich wzdłużnie na dwie połówki za pomocą powlekanej diamentem tarczy szlifierskiej. Ponadto należy używać w odpowiedniej ilości cieczy chłodzącej, tak aby unikać nadmiernych temperatur, które mogłyby zniszczyć tuleję.
Tuleje kompozytowe oraz brązowe zwijane, które mają być poddawane w pracy dużym obciążeniom, należy montować tak, aby złącze doczołowe przebiegało prostopadle do strefy oddziaływania obciążenia podczas eksploatacji (rys. 4); w przeciwnym razie trwałość eksploatacyjna tulei ulegnie pogorszeniu.
Właściwe położenie rowka smarowego tulei brązowej zwijanej różni się w zależności od tego, czy przewiduje się występowanie ruchu oscylacyjnego, czy wirowego, a w przypadku wirowania także od tego, czy stosuje się smarowanie olejem, czy smarem plastycznym (rys. 5).
Podkładki oporowe należy ustawiać przy montażu tak, aby stalowy podkład przylegał do ścianki oprawy.
Jeżeli kompozytowe łożysko ślizgowe – na przykład w postaci taśmy – ma zostać ustalone w oprawie za pomocą spoiwa, należy wybrać spoiwo odpowiednie do przewidywanej temperatury pracy, charakteryzujące się odpowiednią rozszerzalnością, odpornością na starzenie i wytrzymałością oraz odpowiednio ulegające utwardzeniu. W razie nieposiadania pod tym względem doświadczenia firma SKF zaleca zasięgnięcie porady producenta spoiwa. Przy nakładaniu spoiwa należy uważać, aby nie przedostało się ono na powierzchnię styku ślizgowego.
Tuleje brązowe spiekane SKF fabrycznie impregnuje się środkiem smarnym, w związku z czym należy wyjmować je z ich oryginalnych opakowań dopiero przystępując do montażu; w przeciwnym razie zetknięcie się tulei z chłonnym materiałem mogłoby doprowadzić do bardzo szybkiego pozbawienia jej oleju.
SKF logo