Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przykładowe obliczenia

Do połączenia mechanicznego układu blokującego drzwi tramwajowego wagonu potrzebna jest para tulei z kompozytu PTFE.
Jakich tulei można użyć w danych warunkach pracy i jaką trwałość znamionową można uzyskać?
Dane projektowe: 
 • średnica sworznia d = 20 mm 
 • chropowatość powierzchni sworznia Ra = 0,4 μm
Dane eksploatacyjne: 
 • obciążenie promieniowe połączenia mechanicznego: 
  • w trakcie zamykania 0,8 kN na tuleję 
  • po zablokowaniu zamkniętych drzwi obciążenie statyczne 15 kN na tuleję 
 • połowa kąta oscylacji b = 90° (rys. 1)
 • częstotliwość oscylacji f = 10 min–1 
 • temperatura pracy t = 30°C
Odpowiednio do cech projektowych wybrane zostają dwie tuleje z kompozytu PTFE PCM 202325 E, każda o znamionowej nośności dynamicznej C = 39 kN.

W pierwszej kolejności sprawdza się zdatność rozmiaru łożyska (wykres 1) poprzez obliczenie obciążenia właściwego łożyska p – na podstawie współczynnika obciążenia właściwego K = 80 dla kompozytu PTFE, według następującej zależności:

p = K F/C
= 80 × 0,8/39 = 1,64 N/mm2


Prędkość poślizgu oblicza się według następującej zależności:

v = 5,82 × 10–7 d b f
= 5,82 × 10–7 × 20 × 90 × 10 = 0,01 m/s

Wartości te leżą w zakresie I wykresu pv dla łożysk z kompozytu PTFE (wykres 1).

Ponadto stosuje się następujące współczynniki:

 • współczynnik obciążenia c1 = 1,3 (z wykresu 2);
 • współczynnik prędkości c2 = 1 (z wykresu 3);
 • współczynnik temperatury c3 = 1 (z wykresu 4);
 • współczynnik chropowatości powierzchni c4 = 0,6 (z wykresu 5);
 • współczynnik zależny od rodzaju obciążenia c5 = 1,5 (ponieważ obciążenie wiruje);
 • wykładnik n = 1 (dla kompozytu PTFE). 
 • Użyć trzeba wartości pv = 0,025, ponieważ
  pv produktu = 1,64 × 0,1 = 0,0164, czyli mniej niż wynosi wartość graniczna 0,025 dla kompozytu PTFE.

Z zastosowaniem współczynnika zależnego od materiału i typu łożyska KM = 480 dla tulei z kompozytu PTFE trwałość znamionową wybranych tulei można obliczyć według następującej zależności:


Gh = c1 c2 c3 c4 c5 KM / (p v)n
Gh = 1,3 × 1 × 1 × 0,6 × 1,5 × 480 / 0,0251 = 22 500 godzin pracy

Przy częstotliwości f = 10 min–1 liczba cykli pracy wynosi w przybliżeniu 13,5 miliona.
Obciążenie statyczne 15 kN odpowiada znamionowej nośności dynamicznej C = 39 kN i wynosi znacznie mniej niż znamionowa nośność statyczna C0 = 120 kN.
Zatem wybrane tuleje spełniają wymagania.
SKF logo