Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dobór wielkości łożyska

O zdolności łożysk ślizgowych SKF do przenoszenia obciążeń oraz ich właściwościach ściernych decydują szczególne warunki panujące w danym zastosowaniu. Dlatego też wszelkie obliczenia mogą być źródłem jedynie przybliżonych wartości. Wyznaczanie wymaganej wielkości tulei, podkładek lub taśm wymaga uwzględniania potrzebnej trwałości eksploatacyjnej, nośności i niezawodności oraz szeregu danych warunków eksploatacyjnych, takich jak obciążenie i prędkość poślizgu.
W przypadku kompozytowych tulei i podkładek oporowych nośność wyraża się za pomocą znamionowej nośności dynamicznej C i znamionowej nośności statycznej C0.
Przy wyznaczaniu wymaganej wielkości tulei z brązu, poliamidu lub włókien, a także taśm, należy stosować naprężenia w warstwie ślizgowej i prędkości poślizgu nieprzekraczające maksymalnych dopuszczalnych poziomów. Wartości dopuszczalne znaleźć można w powiązanych rozdziałach zawierających parametry techniczne łożysk: Parametry techniczne tulei, Parametry techniczne podkładek oporowychParametry techniczne taśm.
Więcej informacji na temat obliczania wymaganej wielkości oraz trwałości łożysk zawarto w rozdziale Wymagana wielkość łożyska.
SKF logo