Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Bezobsługowa para ślizgowa stal-tkanina PTFE

Trwałość znamionową można wyznaczyć na podstawie następującej zależności:

Gh = b1 b2 b4 [Kp / (pn v)]

albo

G = 60 f Gh

gdzie

Gh=trwałość znamionowa wyrażona jako czas pracy [h]
G=znamionowa trwałość eksploatacyjna wyrażona jako liczba oscylacji
b1=współczynnik warunków obciążenia (table 1)
b2=współczynnik temperatury (diagram 1)
b4=współczynnik prędkości (diagram 2)
Kp=stała dla obciążenia właściwego łożyska (table 2)
p=obciążenie właściwe łożyska [N/mm2]
(w przypadku p < 5 N/mm2 stosować p = 5 N/mm2)
n=wykładnik dla obciążenia właściwego łożyska (table 2)
v=średnia prędkość poślizgu [m/s]
f=częstotliwość oscylacji [min–1]

UWAGA:

W obliczeniach trwałości znamionowej uwzględnia się wpływ obciążenia i prędkości poślizgu. Przy bardzo małych obciążeniach i/lub małych prędkościach poślizgu wynik obliczeń wskaże na względnie dużą trwałość. Im większa trwałość eksploatacyjna, tym istotniejszy wpływ zanieczyszczeń takich jak brud, wilgoć i rdza. Niektóre warunki eksploatacji uniemożliwiają dokładne obliczenie trwałości.
SKF logo