Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Trwałość znamionowa

W łożyskach ślizgowych przegubowych nie jest możliwe istnienie filmu smarnego całkowicie oddzielającego współpracujące powierzchnie ślizgowe. Z tego powodu współpracujące powierzchnie ślizgowe stykają się bezpośrednio, co przekłada się na pewne zużycie, któremu nie można zapobiec. Skutkuje ono wzrostem wewnętrznego luzu łożyska.
W przypadku łożysk ślizgowych przegubowych i łożysk oczkowych rozróżnia się trwałość znamionową i trwałość eksploatacyjną. Trwałość znamionowa jest teoretyczną wielkością wzorcową, na podstawie której szacuje się trwałość eksploatacyjną. Trwałość eksploatacyjna, zależna od faktycznych warunków eksploatacji, jest faktyczną trwałością, jaką osiąga eksploatowane łożysko.
Do wyznaczenia trwałości znamionowej prowadzi szereg laboratoryjnych prób. Przeprowadzone testy łożysk kończyły się z chwilą odnotowania określonego wzrostu tarcia lub wewnętrznego luzu łożyska (zob. w tabeli 1). Trwałość znamionowa uwzględnia szereg istotnych czynników i może być wyrażona w godzinach pracy albo jako liczba ruchów oscylacyjnych (zob. rys. 1). W niektórych przypadkach nie jest jednak możliwe ilościowe ujęcie wpływu czynników takich jak zanieczyszczenie, korozja czy złożone obciążenia kinematyczne. Dlatego większość pozornie identycznych łożysk ślizgowych przegubowych pracujących w tych samych warunkach może osiągać trwałość znamionową lub zachowywać sprawność przez dłuższy od niej czas. Metody wykonywania obliczeń odpowiadające różnym zestawieniom współpracujących powierzchni ślizgowych (parom ślizgowym) opisano w sekcji Obliczanie trwałości znamionowej; zawarto je także w narzędziu SKF Bearing Calculator1).
Trwałości eksploatacyjnej nie można obliczyć, ponieważ nadmiernie skomplikowane byłoby ustalenie i ilościowe ujęcie wszystkich istotnych czynników. Z tego też powodu trwałość eksploatacyjna może różnić się od trwałości znamionowej – w stopniu zależnym od panujących w danym zastosowaniu warunków.
  1. 1)Narzędzie SKF Bearing Calculator i zawarte w nim programy obliczeniowe pozwalają na wykonanie obliczeń niezbędnych do wybrania właściwego łożyska ślizgowego przegubowego za kliknięciem przycisku myszy. Wymagane do obliczeń dane produktów narzędzie podstawia automatycznie, odpowiednio do dokonywanego w tablicach produktowych wyboru łożyska ślizgowego przegubowego lub łożyska oczkowego. Samodzielnie użytkownik wypełnić musi tylko pola przeznaczone na dane eksploatacyjne.
SKF logo