Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przykładowe procesy doboru łożyska

W tym rozdziale zawarto szereg opatrzonych objaśnieniami przykładów ilustrujących proces doboru łożyska do różnych maszyn i zastosowań.
Każdy przykład prezentujemy w postaci sekwencji etapów, która jest generalnie zgodna z kolejnością w procesie doboru łożyska. Wzajemne zależności czynników w danym zastosowaniu mogą przy tym wymagać cofania się i powtarzania poszczególnych etapów procesu – gdziekolwiek w przytoczonych przykładach to następuje, zamieściliśmy szczegółowy opis zaistniałej sytuacji.
W każdym z przykładów możesz uzyskać kompletny opis danego etapu procesu doboru łożyska – w tym celu klikaj powiązane ikony: 

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
SKF logo