Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż łożyskowań nastawnych

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Zamieszczone poniżej wytyczne dotyczą wyłącznie nastawiania luzu montażowego w łożyskowaniach z jednorzędowymi łożyskami kulkowymi skośnymi lub łożyskami stożkowymi.
Luz montażowy w łożyskach kulkowych skośnych jednorzędowych i w łożyskach stożkowych jednorzędowych jest ustalany dopiero przy zabudowie, gdy jedno łożysko nastawia się względem drugiego. Zwykle łożyska te są montowane parami w układzie rozbieżnym (O) lub w układzie zbieżnym (X) i jeden pierścień łożyska przesuwa się osiowo aż do uzyskania określonego luzu lub napięcia wstępnego. Informacje na temat napięcia wstępnego łożyska, patrz Dobór napięcia wstępnego.
Czynnikami decydującymi o wartości luzu, jaki ma zostać uzyskany przy zabudowie, są wielkość łożyska i rodzaj układu oraz warunki pracy takie jak obciążenie i temperatura. Ponieważ istnieje określona zależność między luzem promieniowym a osiowym w łożyskach kulkowych skośnych i łożyskach stożkowych, wystarczy ustalić jedną z tych wartości – na ogół podaje się luz osiowy łożyskowania. Tę określoną wartość uzyskuje się następnie poprzez pomiar luzu w trakcie nastawiania i odpowiednio luzowanie lub dokręcanie nakrętki na wale lub gwintowanego pierścienia w otworze oprawy, lub też przez włożenie kalibrowanych podkładek pomiędzy jeden z pierścieni łożyska a jego występ oporowy. Wybór sposobu nastawiania i pomiaru luzu uzależnia się od tego, czy proces ten jest jednorazowy, czy ma się powtarzać.
Jedna z metod sprawdzania luzu osiowego w łożyskowaniu polega na użyciu czujnika zegarowego przymocowanego do piasty (ilustr. 1). Przy nastawianiu i pomiarze luzu łożysk stożkowych należy w czasie regulacji wykonać kilka obrotów wałem lub oprawą w obu kierunkach, w celu zapewnienia prawidłowego styku między czołami wałeczków a obrzeżem prowadzącym pierścienia wewnętrznego. Przy nieprawidłowym przyleganiu wałeczków wynik pomiarów może być zafałszowany i nie uzyska się wymaganego nastawienia.
SKF logo