Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Znormalizowane wymiary główne

Wymiary główne są wymiarami granicznymi łożyska (ilustr. 1ilustr. 2). Obejmują one:
  • średnicę otworu (d)
  • średnicę zewnętrzną (D)
  • szerokość lub wysokość (B, C, T lub H)
  • wymiary ścięcia montażowego (sfazowania) (r)

Wymiary główne łożysk metrycznych zostały znormalizowane przez ISO2) i ujęte w tzw. ogólnych planach wymiarowych i są przedstawione w normach ISO:

  • ISO 15 dla łożysk tocznych poprzecznych, z wyjątkiem łożysk Y oraz niektórych rodzajów łożysk igiełkowych i łożysk stożkowych
  • ISO 104 dla łożysk tocznych wzdłużnych
  • ISO 355 dla łożysk tocznych stożkowych

Wymiary większości łożysk tocznych są zgodne z normami ISO, co stanowi warunek wstępny zamienności.

Ogólny plan wymiarowy ISO dla łożysk poprzecznych obejmuje szereg ciągów (serii) znormalizowanych średnic zewnętrznych odpowiadających poszczególnym standardowym średnicom otworu. Nazywa się je ciągami średnic i numeruje cyframi (w porządku rosnącej średnicy zewnętrznej) – kolejno 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 i 4. W ramach każdego ciągu średnic ustalone są ciągi szerokości: w porządku rosnącej szerokości 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Ilustr. 3 przedstawia ciągi średnic 0, 2 i 3 w zestawieniu z ciągami szerokości 0, 1, 2 i 3.

W odniesieniu do łożysk wzdłużnych, zamiast ciągów szerokości stosuje się ciągi wysokości, ponumerowane cyframi kolejno 7, 9, 1 i 2.

Dane łożyska zgodne z ogólnymi planami wymiarowymi ISO mają identyczne wymiary główne, jeśli mają taką samą średnicę otworu i należą do tej samej serii wymiarowej (ilustr. 4). W przeciwnym razie wymiary główne danych łożysk różnią się.

Łożyska o wymiarach calowych

Oprócz łożysk o wymiarach zgodnych z normami ISO, SKF ma w ofercie wyczerpujący asortyment łożysk o wymiarach calowych, zgodnych z normami amerykańskimi i brytyjskimi.
  1. 1)ISO stosuje symbol T.
  2. 2)Informacje na temat sposobu nabycia odpowiedniego dokumentu ISO, patrz ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.
SKF logo