Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przechowywanie

Okres magazynowania to czas, przez jaki łożysko może być przechowywane, zanim pogorszeniu ulegną jego parametry pracy. Łożyska SKF pokrywa się wysokiej jakości olejem konserwującym, który chroni je przed korozją. Długie okresy magazynowania można osiągać poprzez trzymanie łożysk w ich oryginalnych, nieotwartych i nieuszkodzonych opakowaniach. Okres magazynowania łożysk zależy także od warunków panujących w miejscu przechowywania. Dla zachowania eksploatacyjnego potencjału łożysk, SKF zaleca zarządzanie zapasami na zasadzie „pierwsze na wejściu – pierwsze na wyjściu”.

Okres magazynowania dla łożysk otwartych

Typowe okresy magazynowania dla łożysk otwartych (nieuszczelnionych) podano w tabeli 1.

Okres magazynowania dla łożysk uszczelnionych

Łożysk uszczelnionych (z uszczelkami kauczukowymi lub z blaszkami ochronnymi) nie należy przechowywać dłużej niż przez trzy lata, aby uniknąć degradacji smaru w łożyskach.

Inne czynniki związane z przechowywaniem

Aby uniknąć pogorszenia stanu przechowywanych łożysk, miej na uwadze następujące czynniki:

  • Przechowuj łożyska wewnątrz budynków, w otoczeniu wolnym od przymrozków i kondensacji, w temperaturze nie wyższej niż +40°C (105 °F), chroniąc je przed przeciągami.
  • Przechowuj łożyska w miejscach nienarażonych na drgania. Drgania mogłyby doprowadzić do uszkodzenia bieżni.
  • Przechowuj łożyska najlepiej w poziomie, aby uniknąć uszkodzeń, jakie mogłyby powstać na skutek przewrócenia się łożysk.
  • Nie otwieraj ani nie uszkadzaj oryginalnych opakowań przechowywanych łożysk.
SKF logo