Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wymiary ścięcia montażowego

Maksymalny wymiar ścięcia montażowego (ilustr. 1) są podane w tablicach produktowych, dla kierunku promieniowego (r1, r3) i osiowego (r2, r4). W odniesieniu do łożysk metrycznych SKF, wartości te są zgodne z ogólnymi planami wymiarowymi wymienionymi w następujących normach:

  • ISO 15, ISO 12043 i ISO 12044 dla łożysk poprzecznych
  • ISO 355 dla łożysk stożkowych poprzecznych
  • ISO 104 dla łożysk wzdłużnych

Wymiary maksymalnego ścięcia montażowego (ilustr. 1) dla kierunku promieniowego (r1, r3) i osiowego (r2, r4, odpowiadające poszczególnym wartościom minimalnym i średnicy otworu lub średnicy zewnętrznej, są podane w następujących tabelach:

  • Łożyska poprzeczne i wzdłużne metryczne, z wyjątkiem łożysk stożkowych poprzecznych → tabela 1
  • Łożyska stożkowe poprzeczne metryczne → tabela 2
  • Łożyska stożkowe calowe → tabela 3

Maksymalne wymiary ścięcia montażowego dla łożysk metrycznych SKF są zgodne z normą ISO 582.

Przykład

Jaki jest największy wymiar ścięcia montażowego w kierunku promieniowym i osiowym (r1 max i r2 max) dla łożyska kulkowego zwykłego 6211?

Z odpowiedniej tabeli produktów odczytujemy r1,2 min = 1,5 mm i d = 55 mm.

tabeli 1, dla rs min = 1,5 mm i d < 120 mm, największa wartość promieniowa r1 max = 2,3 mm oraz największa wartość osiowa r2 max = 4 mm.


SKF logo