Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczania

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ Podstawowy system oznaczania łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk walcowych jednorzędowych z pełną liczbą wałeczków.
Basic bearing designation system

Przykład

NJG 2330 VHgdzieNJG 2330 =
VH =
Test Designation 1Przedrostki (nie dotyczy)

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
CVZmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna, pełna liczba wałeczków

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.) (nie dotyczy)

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka
VPełna liczba wałeczków (brak koszyka)
VH
Pełna liczba wałeczków (brak koszyka), nierozłączny zestaw wałeczków

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA1Pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzane powierzchniowo
HB1Pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny hartowane bainitycznie
L4BPierścienie łożyskowe i wałeczki oksydowane

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
CNLuz wewnętrzny promieniowy Normalny; oznaczenie stosowane tylko z dodatkową literą określającą zawężony lub przesunięty zakres luzu
  • H = Zawężony zakres luzu odpowiadający górnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • L = Zawężony zakres luzu odpowiadający dolnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • M = Przesunięty zakres luzu obejmujący górną połowę podstawowego zakresu luzu oraz dolną połowę najbliższego większego zakresu luzu
Powyższe litery stosuje się także w połączeniu z klasami luzu C2, C3, C4 i C5; przykład: C2H.
C2Luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż Normalny
C3Luz wewnętrzny promieniowy większy niż Normalny
C4Luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3
C5Luz wewnętrzny promieniowy większy niż C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
DRZestaw dwóch dopasowanych łożysk
TRZestaw trzech dopasowanych łożysk
QRZestaw czterech dopasowanych łożysk

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja (nie dotyczy)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie (nie dotyczy)

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty (nie dotyczy)
SKF logo