Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia

Łożyska igiełkowe / kulkowe skośne

Łożysko igiełkoweŁożysko kulkowe skośne
Obciążenie minimalne

więcej informacji
na ten temat
→ Wymagane obciążenie minimalne
Frm = 0,02 C
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
P = FrP = Fa

Fa nie może przekraczać 0,25 Fr.

Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie statyczne łożyska
P0 = FrP0 = Fa

Fa nie może przekraczać 0,25 Fr.


Symbole
Cznamionowa nośność dynamiczna promieniowa [kN] (→ tablica produktowa)
C0znamionowa nośność dynamiczna osiowa [kN] (→ tablica produktowa)
dm
średnica średnia łożyska [mm]
= 0,5 (d + D)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Fam 
minimalne obciążenie osiowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
n
prędkość obrotowa [obr/min]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Łożyska igiełkowe / kulkowe wzdłużne

Łożysko igiełkoweŁożysko kulkowe wzdłużne
Obciążenie minimalne

więcej informacji
na ten temat
→ Wymagane obciążenie minimalne
Frm = 0,02 C
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
P = FrP = Fa
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie statyczne łożyska
P0 = FrP0 = Fa
Symbole
Awspółczynnik obciążenia minimalnego (→ tablica produktowa)
Cznamionowa nośność dynamiczna promieniowa [kN] (→ tablica produktowa)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Fam 
minimalne obciążenie osiowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
n
prędkość obrotowa [obr/min]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Łożyska igiełkowe / walcowe wzdłużne

Łożysko igiełkoweŁożysko walcowe wzdłużne
Obciążenie minimalne

więcej informacji
na ten temat
→ Wymagane obciążenie minimalne
Frm = 0,02 CFam = 0,0005 C0 + A
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
P = FrP = Fa
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie statyczne łożyska
P0 = Fr
P0 = Fa

Symbole
Awspółczynnik obciążenia minimalnego (→ tablica produktowa)
Cznamionowa nośność dynamiczna promieniowa [kN] (→ tablica produktowa)
C0znamionowa nośność dynamiczna osiowa [kN] (→ tablica produktowa)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Fam minimalne obciążenie osiowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
nprędkość obrotowa [obr/min]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
SKF logo