Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Parametry techniczne łożysk

Normy
wymiarowe
Wymiary główne: ISO 3245, o ile wymiary są znormalizowane
Przedziały tolerancji

więcej informacji
na ten temat
→ Przedziały tolerancji
ISO 3245, o ile wymiary są znormalizowane
  • Fw ≈ w granicach F8 (tabela 1)
    Pomiar Fw:
    • łożysko musi być wciśnięte w grubościenny sprawdzian pierścieniowy, średnica otworu jest podana w tabeli 1
    • sprawdź odchyłkę Fw przy pomocy trzpienia pomiarowego

  • C: 0/–0,3 mm
Tolerancje wymiarowe można sprawdzać tylko w łożyskach zamontowanych.
Luz roboczyzakres od C2 do C3 przy zastosowaniu zalecanych tolerancji (tabela 2)

Dopuszczalna niewspółosiowość

≈ 1 minuta kątowa


Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

SKF logo