Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia

Obciążenie minimalne

więcej informacji
na ten temat
→ Wymagane obciążenie minimalne
Frm = 0,02 C

Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska
P = Fr
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie statyczne łożyska

P0 = Fr

SKF zaleca zastosowanie statycznego współczynnika bezpieczeństwa
s0 ≥ 3, tj. s0 = C0/P0 ≥ 3.

Symbole

Cznamionowa nośność dynamiczna [kN] (→ tablica produktowa)
C0znamionowa nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frm minimalne obciążenie promieniowe [kN]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
s0
statyczny współczynnik bezpieczeństwa
SKF logo