Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk igiełkowych cienkościennych może być ograniczona przez:
 • stabilność wymiarową pierścienia łożyskowego i wałeczków
 • koszyki
 • uszczelnienia
 • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Łożyska igiełkowe cienkościenne SKF są stabilizowane cieplnie do +140 °C (+285 °F).

Koszyki

Koszyki stalowe mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i wałeczki. Informacje na temat temperatur granicznych dla koszyków polimerowych, patrz Materiały na koszyki.

Uszczelnienia

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia:
 • NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy): od –40 do +100 °C (–40 to +210 °F)
  Temperatury dochodzące do +120 °C (250 °F) są dopuszczalne przez krótkie okresy.
 • PUR: od –30 do +100 °C (–20 to +210 °F)
 • FKM (kauczuk fluorowy): od –30 do +200 °C (–20 to +390 °F)
  Temperatury dochodzące do +230 °C (445 °F) są dopuszczalne przez krótkie okresy.
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w uszczelnionych łożyskach igiełkowych cienkościennych podano w tabeli 1, a dla łożysk z pełną liczbą igiełek w tabeli 2. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF, patrz Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo