Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk igiełkowych cienkościennych może być ograniczona przez:
 • stabilność wymiarową pierścienia łożyskowego i wałeczków
 • koszyki
 • uszczelnienia
 • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Łożyska igiełkowe cienkościenne SKF są stabilizowane cieplnie do +140°C (+285°F).

Koszyki

Koszyki stalowe mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i wałeczki. Informacje na temat temperatur granicznych dla koszyków polimerowych zob. w rozdziale Koszyki polimerowe.

Uszczelnień

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia:
 • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR): od -40 do +100 °C (od -40 do +210 °F)
  W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do +120°C (+250°F).
 • poliuretan (PUR): od –30 do +100°C (od –20 do +210°F)
 • kauczuk fluorowy (FKM): od –30 do +200 °C (od –20 do +390 °F)
  W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do 230 °C (445 °F).
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w uszczelnionych łożyskach igiełkowych cienkościennych podano w tabeli 1, a dla łożysk z pełną liczbą igiełek w tabeli 2. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF zob. w rozdziale Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.
SKF logo