Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz znajdujące zastosowanie opcje dla łożysk igiełkowych z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem.
Basic bearing designation system

Przykład

RNA 4900.2RSgdzieR =
NA 4900 =
.2RS =
Test Designation 1
  Przedrostki
R
łożysko bez pierścienia wewnętrznego (dotyczy serii NA 48, NA 49, NA 69 i NAO)

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe (tabela 1)
NA 48, NA 49, NA 69
łożysko igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem, z obrzeżami, z pierścieniem wewnętrznym
NAOłożysko igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem, bez obrzeży, z pierścieniem wewnętrznym
NK, NKS
łożysko igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem, z obrzeżami, bez pierścienia wewnętrznego
NKI, NKIS
łożysko igiełkowe z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem, z obrzeżami, z pierścieniem wewnętrznym

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna (Nie dotyczy.)

Test Designation 4
Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
RSuszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z jednej strony łożyska
.2RSuszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z obu stron łożyska
ASR..
pierścień zewnętrzny z pierścieniowym rowkiem i otworem smarowym (otworami smarowymi); następująca potem liczba określa ilość otworów
IS..pierścień wewnętrzny z otworem smarowym (otworami smarowymi); następująca potem liczba określa ilość otworów
ISR..pierścień wewnętrzny z pierścieniowym rowkiem i otworem smarowym (otworami smarowymi); następująca potem liczba określa ilość otworów

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki – Konstrukcja koszyka
TNkoszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
CNluz wewnętrzny promieniowy normalny; oznaczenie stosowane tylko z dodatkową literą określającą zawężony lub przesunięty zakres luzu:
  • H = zawężony zakres luzu odpowiadający górnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • L = zawężony zakres luzu odpowiadający dolnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • M = zawężony zakres luzu odpowiadający dwóm środkowym ćwiartkom podstawowego zakresu luzu
  • P = przesunięty zakres luzu obejmujący górną połowę podstawowego zakresu luzu oraz dolną połowę najbliższego większego zakresu luzu
  • R = zakres luzu normalnego zgodny z wycofaną normą DIN 620-4:1982
Objaśnione powyżej litery H, L, M i P stosuje się także w połączeniu z klasami luzu C2, C3, C4.
C2luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż Normalny
C3luz wewnętrzny promieniowy większy niż Normalny
C4luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3
H..
łożysko bez pierścienia wewnętrznego, o zawężonej tolerancji średnicy wewnętrznej (pod wałeczkami); następujące potem liczby określają granice przedziału tolerancji wyrażone w μm; przykład: H+27+20
P5dokładność wymiarowa i dokładność geometryczna zgodne z klasą P5
P6dokładność wymiarowa i dokładność geometryczna zgodne z klasą P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P6CNRP6 + CNR

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
..S
łożyska dopasowane w zespół dla uzyskania równomiernego rozkładu obciążenia; poprzedzająca przyrostek liczba określa ilość łożysk – przykład: NK 50/25 TN/2S

Test Designation 6.4
Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)
S0
łożysko stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ +150°C (+300°F)
S1
łożysko stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ 200 °C (390 °F)
S2
łożysko stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ 250 °C (480 °F)
S3
łożysko stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ 300 °C (570 °F)


Przyrostki – Smarowanie (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.6
Przyrostki – Inne warianty (Nie dotyczy.)
SKF logo