Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk igiełkowych z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i wałeczków
  • koszyki
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Łożyska igiełkowe SKF z pierścieniami wykonywanymi metodą obróbki skrawaniem są stabilizowane cieplnie do +120 °C (+250 °F).

Koszyki

Koszyki stalowe mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i wałeczki. Informacje na temat temperatur granicznych dla koszyków polimerowych, patrz Materiały na koszyki.

Uszczelnienia

Dla uszczelnień wykonanych z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) dopuszczalny jest zakres temperatury pracy od –40 do +100 °C (od –40 do +210 °F). W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do 120 °C (250 °F).
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w uszczelnionych łożyskach igiełkowych podano w tabeli 1. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF, patrz Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo