Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wymiary

Producenci i użytkownicy łożysk tocznych są zainteresowani ograniczeniem liczby rozmiarów łożysk ze względów cenowych oraz powodów związanych z jakością i łatwością ich zamienności. Z uwagi na to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO – International Organization for Standardization) ustanowiła Ogólne Plany Wymiarowe dotyczące wymiarów głównych
  • metrycznych łożysk tocznych poprzecznych w normie ISO 15:1998, za wyjątkiem łożysk stożkowych
  • metrycznych łożysk stożkowych poprzecznych w normie ISO 355:1977
  • metrycznych łożysk tocznych wzdłużnych w normie ISO 104:2002.

Ogólne Plany Wymiarowe ISO

Ogólne Plany Wymiarowe ISO dotyczące wymiarów głównych łożysk poprzecznych zawierają stopniowo rosnące ciągi znormalizowanych średnic zewnętrznych dla każdej standardowej średnicy otworu uporządkowane w postaci ciągów średnic 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 i 4 (w kolejności rosnących wartości średnic zewnętrznych). W ramach każdego ciągu średnic ustalono także ciągi szerokości (ciągi szerokości 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w kolejności rosnących wartości szerokości). Ciągi szerokości łożysk poprzecznych odpowiadają ciągom wysokości łożysk wzdłużnych (ciągi wysokości 7, 9, 1 i 2 w kolejności rosnących wartości wysokości).
Łącząc ciągi szerokości lub wysokości z ciągami średnic, uzyskujemy grupy wymiarowe oznaczane za pomocą dwóch cyfr. Pierwsza cyfra odnosi się do ciągu szerokości lub wysokości, a druga określa ciąg średnic (rys. 1).
W Ogólnym Planie Wymiarowym ISO dotyczącym metrycznych łożysk stożkowych jednorzędowych, wymiary główne zebrane są w grupy określonych zakresów kąta działania α, zwane ciągami kątów (ciągi kątów 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w kolejności rosnących wartości kątów). Na podstawie zależności średnicy zewnętrznej i średnicy otworu, a także całkowitej szerokości łożyska i jego wysokości przekroju ustalono także ciągi średnic i szerokości. W tym przypadku grupę wymiarową uzyskuje się, łącząc ciąg kątów z ciągiem średnic i szerokości (rys. 2). Tego typu grupy wymiarowe składają się z jednej cyfry odnoszącej się do ciągu kątów oraz z dwóch liter, przy czym pierwsza określa ciąg średnic, a druga – ciąg szerokości.
Oprócz bardzo nielicznych wyjątków związanych z rozwojem łożysk tocznych, łożyska ujęte w niniejszym katalogu są zgodne z Ogólnymi Planami Wymiarowymi ISO lub innymi normami ISO dotyczącymi wymiarów niektórych typów łożysk, w przypadku których grupy wymiarowe ISO są nieodpowiednie. W związku z tym możliwość zamienności produktów jest zagwarantowana. Dodatkowe informacje można znaleźć pod nagłówkiem Wymiary w części wstępnej rozdziałów poświęconych poszczególnym produktom.
Z zebranych doświadczeń wynika, że użycie łożysk o znormalizowanych wymiarach pozwala spełnić wymogi przeważającej większości zastosowań.

Ogólne Plany Wymiarowe dotyczące łożysk calowych

Dużą grupę łożysk o wymiarach calowych stanowią łożyska stożkowe. Wymiary takich łożysk są zgodne z normą AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). Późniejsza norma ANSI/ABMA 19.2-1994 zastąpiła tą normę, ale nie obejmuje już wymiarów.
Oprócz łożysk stożkowych o wymiarach calowych dostępne są także niektóre łożyska kulkowe i walcowe o wymiarach calowych, które zachowują zgodność z wcześniejszą normą brytyjską BS292-2:1982. Nie zostały jednak przedstawione w niniejszym katalogu. Wspomniana norma została później wycofana w rezultacie przejścia na system metryczny, w związku z czym stosowanie takich łożysk w nowych projektach nie jest zalecane.

Łożyska identyfikowane na podstawie numerów rysunków

Łożyska określane za pomocą numerów rysunków mają zazwyczaj wymiary przystosowane do określonych potrzeb, jednak często różnica między tego typu łożyskiem a łożyskiem standardowym dotyczy np. konstrukcji wewnętrznej lub modyfikacji ścięcia montażowego. W niektórych przypadkach (np. łożysk wałeczkowych wielorzędowych stosowanych w walcarkach) wymiary łożysk stały się standardem w przemyśle, tak więc i w tym przypadku zapewniona jest możliwość zamienności produktów.
SKF logo