Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Prędkości nominalne

Prędkość nominalna (cieplna) podana w tabelach produktów przedstawia wartość prędkości nominalnej, jaką należy zastosować w celu określenia dopuszczalnej prędkości roboczej łożyska poddawanego określonym obciążeniom i pracującego w warunkach o określonej lepkości środka smarnego.
Wartości wymienionych prędkości nominalnych są zgodne z normą ISO 15312:2003 (z której wyłączono łożyska kulkowe wzdłużne). Wspomniana norma ISO została ustanowiona dla smarowania olejowego, jednak obowiązuje także w przypadku smarowania smarem plastycznym.
Prędkość nominalna dla danego łożyska reprezentuje prędkość w określonych warunkach roboczych, przy której zachowana jest równowaga między ciepłem wytwarzanym przez łożysko a ciepłem odprowadzanym z łożyska do wału, oprawy i środka smarnego.
Warunki odniesienia (nominalne warunki pracy) zgodne z normą ISO 15312:2003 umożliwiające uzyskanie takiej równowagi cieplnej są następujące:
 • wzrost temperatury o 50°C powyżej temperatury otoczenia równej 20°C, tj. temperatura łożyska wynosząca 70°C, mierzona na nieruchomym pierścieniu zewnętrznym lub podkładce oprawy łożyska
 • w przypadku łożyska poprzecznego: stałe obciążenie promieniowe stanowiące 5% nominalnej nośności statycznej C0
 • w przypadku łożyska wzdłużnego: stałe obciążenie osiowe stanowiące 2% nominalnej nośności statycznej C0
 • łożyska otwarte o normalnym luzie
w przypadku łożysk smarowanych olejem:
 • środek smarowy: olej mineralny bez dodatków EP o lepkości kinematycznej w temperaturze 70°C:
  • ν = 12 mm2/s (ISO VG 32) dla łożysk poprzecznych
  • ν = 24 mm2/s (ISO VG 68) dla łożysk wzdłużnych
 • metoda smarowania: kąpiel olejowa, przy czym poziom oleju sięga środka elementu tocznego w jego najniższej pozycji
w przypadku łożysk smarowanych smarem plastycznym:
 • środek smarowy: typowy smar plastyczny zawierający zagęszczacz litowy oraz mineralny olej bazowy o lepkości od 100 do 200 mm2/s w temperaturze 40°C (np. ISO VG 150)
 • ilość smaru plastycznego: w przybliżeniu 30% wolnej przestrzeni w łożysku
Podczas początkowego rozruchu łożyska smarowanego smarem plastycznym może nastąpić skokowy wzrost temperatury. Z tego względu może istnieć konieczność pracy łożyska przez okres 10 do 20 godzin, zanim osiągnie ono normalną temperaturę roboczą.
W takich określonych warunkach prędkość nominalna w przypadku smarowania olejem i smarem plastycznym będzie równa. Może istnieć konieczność zmniejszenia prędkości nominalnych w zastosowaniach, w których obraca się pierścień zewnętrzny.
W przypadku niektórych łożysk, gdzie maksymalnej dopuszczalnej wartości prędkości nie określa się na podstawie ciepła pochodzącego z punktów styku elementów tocznych z bieżnią, w tabelach łożysk podane są tylko prędkości graniczne. Są to na przykład łożyska wyposażone w uszczelnienia stykowe.
SKF logo