Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wolna przestrzeń po obu stronach łożyska

Konstrukcja łożyskowań

Wolna przestrzeń po obu stronach łożyska
Aby nie dochodziło do kolizji między elementami wirującymi a stacjonarnymi, szerokość wolnej przestrzeni (Ca) powinna wyglądać jak na ilustr. 1. Wymagana szerokość wolnej przestrzeni zależy od:
  • rzeczywistej niewspółosiowości
  • wymagań dotyczących miejsca na środek smarny
Wymagana wolna przestrzeń powinna być przynajmniej 20-krotnie większa od minimalnej wartości luzu wewnętrznego promieniowego w łożysku niezamontowanym:
Występy oporowe dla łożysk uszczelnionych
Średnica występu oporowego na wale nie powinna przekraczać wartości da max (→ tablica produktowa), w odległości co najmniej 1 do 2 mm od powierzchni czołowej łożyska, w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu wału z uszczelnieniem (ilustr. 2). Jeżeli łożyska mają być ustalone osiowo na wale za pomocą nakrętki łożyskowej, SKF zaleca użycie nakrętki KMFE (ilustr. 3) lub umieszczenie pierścienia dystansowego (ilustr. 4) między łożyskiem a podkładką zabezpieczającą, tak aby nie dopuścić do styku z uszczelnieniem.
Łożyska na tulejach
Łożyska baryłkowe z otworem stożkowym można osadzać na wale w różny sposób:
  • tuleja wciągana na wale gładkim lub stopniowanym (odpowiednio ilustr. 5 lub ilustr. 6):
    • Tuleje wciągane SKF są dostarczane w komplecie z elementem mocującym.
    • Należy stosować odpowiednie zespoły tulei wciąganej SKF do łożysk uszczelnionych (ilustr. 7), aby zapobiegać kolizjom elementu mocującego z uszczelnieniem (→ tablica produktowa). Alternatywnie między łożysko a podkładkę zabezpieczającą włożyć można pierścień dystansowy.
  • tuleja wciskana na wale stopniowanym (ilustr. 8)
Więcej informacji na temat tulei zawiera rozdział Akcesoria łożyskowe.
Odpowiednie oprawy łożyskowe
Zestawienie łożyska baryłkowego, odpowiedniej tulei (gdy jest potrzebna) i odpowiedniej oprawy łożyskowej SKF zapewnia ekonomiczne, zamienne i niezawodne rozwiązanie, które spełnia wymagania łatwej obsługi. Wyczerpujący asortyment opraw łożyskowych SKF przedstawiono we wskazanych poniżej tabelach:
Więcej informacji na ten temat, patrz Oprawy łożyskowe.
SKF logo